Connect with us

Najważniejsze wiadomości

Parlament UE wzywa polskiego premiera do zamknięcia postępowania sądowego o pierwszeństwo w sądzie

Published

on

WARSZAWA, Polska (AP) – Parlament Europejski przyjął w czwartek uchwałę wzywającą polskiego premiera do umorzenia sprawy z zapytaniem do polskiego Sądu Najwyższego, czy w kraju obowiązuje prawo polskie czy unijne.

Orzeczenie sądu, jeśli zostanie ostatecznie wydane, może mieć fundamentalne znaczenie dla porządku prawnego UE i stosunków Polski z blokiem. Prawicowy rząd Polski upiera się, że systemy prawne są wyłączną odpowiedzialnością państw członkowskich, a nie UE.

W swojej rezolucji ustawodawca europejski podkreślił „fundamentalny charakter prymatu prawa unijnego jako kamienia węgielnego prawa unijnego”, na co zgodziło się wszystkich 27 członków, kiedy przyjmowano traktaty UE.


Wezwali premiera Polski Mateusza Morawieckiego, by “nie kwestionował prymatu prawa UE nad ustawodawstwem krajowym i wycofał swój wniosek toczący się przed bezprawnym Trybunałem Konstytucyjnym o kontrolę konstytucyjności niektórych części traktatów UE”.

Rezolucję poparło 502 prawodawców europejskich, 149 sprzeciwiło się, a 36 wstrzymało się od głosu. Chociaż jest to mocne stwierdzenie, dokument nie ma mocy wiążącej.

Morawiecki zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o rewizję w marcu po tym, jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że prawo unijne ma pierwszeństwo przed polską konstytucją. Werdykt ten pojawił się w trakcie poważnego sporu o zmiany w polskim sądownictwie zainicjowane przez rządzące Prawo i Sprawiedliwość, które zdaniem UE podważają zasady demokratyczne i rządy prawa w Polsce.

Kolejne spotkanie w przypadku losowania zaplanowano na 22 września.

Ustawodawca wzywa Komisję Europejską, władzę wykonawczą bloku, do wszczęcia przeciwko Polsce postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w sprawie kontynuacji Trybunału Konstytucyjnego, który ze względu na polityczny wpływ na jego skład, składający się głównie ze zwolenników lojalnych wobec Polski, uważany jest za nielegalny. rząd.

Rezolucja Parlamentu „Wolność mediów i dalsze pogorszenie praworządności w Polsce” potępiła również najnowszy projekt polskiej ustawy ograniczającej własność mediów poza UE, która jest postrzegana jako atak na własność amerykańską dla antyrządowego nadawcy TVN. Trwają prace nad tym w polskim parlamencie, ale prezydent Andrzej Duda wyraził swoje zastrzeżenia.

READ  Assassin's Creed: Valhalla - Gracze tracą postępy z powodu błędu

W rezolucji stwierdzono, że projekt ustawy jest „próbą uciszenia krytycznych treści i bezpośrednim atakiem na pluralizm mediów”, który narusza prawo unijne i międzynarodowe.

Wobec niedociągnięć polskiego rządu w kwestiach medialnych i legislacyjnych ustawodawca wezwał Komisję Europejską do ustosunkowania się do zasady warunkowości bloku, która wiąże wypłatę środków unijnych z przestrzeganiem prawa przez członków. Polska wielokrotnie protestowała przeciwko zasadzie warunkowości.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *