Connect with us

Gospodarka

Krok w kierunku zielonej transformacji w Polsce

Published

on

Morska energetyka wiatrowa na Bałtyku powinna w większym stopniu przyczynić się do zielonej transformacji Polski. Współpraca z DTU może przyspieszyć ten proces.

Historycznie Polska opierała swoją produkcję energii na wydobyciu węgla. Polskie kopalnie węgla kamiennego były i są ważnym czynnikiem polskiej gospodarki. Ale wieje wiatr zmian, proces, który rozpoczął się na dobre w zeszłym roku, kiedy polski minister klimatu Michał Kurtyka ogłosił, że zainwestuje w odnawialne źródła energii i zbuduje gigantyczne farmy wiatrowe na Bałtyku. W tym kontekście kraje nadbałtyckie podpisały umowę na budowę nowych morskich farm wiatrowych w regionie. Dania była jednym z sygnatariuszy.

Nie zmienia się jednak dostaw energii w kraju z dnia na dzień. W Danii rozwój trwał około 40 lat. W tym czasie duńscy naukowcy, inżynierowie i firmy zdobyli bogate doświadczenie, które postawiło duńskie badania nad wiatrem na czele swojej dziedziny i które może teraz przynieść korzyści polskiej transformacji.

W rezultacie polski koncern energetyczny PGE (Polska Grupa Energetyczna) i Politechnika Gdańska zwróciły się do DTU Wind Energy, jednego z wiodących na świecie instytutów badawczych w tej dziedzinie. Najpierw strony podpisały list intencyjny.

„Ścieżka od podjęcia decyzji do budowy morskich turbin wiatrowych w polskiej części Bałtyku może zostać znacznie skrócona, jeśli skorzysta się z doświadczeń z Danii” – mówi Cathy Suo, kierownik działu systemów energetyki wiatrowej w DTU-Windenergie. .

“Droga od podejmowania decyzji do budowy morskich turbin wiatrowych w polskiej części Bałtyku może zostać znacznie skrócona, jeśli skorzysta się z doświadczeń z Danii”

Cathy Suo

Morskie turbiny wiatrowe wymagają inżynierów

W kontynuacji podpisanego przez strony listu intencyjnego nastąpi wymiana wiedzy, studentów i naukowców. Początkowo organizowane są na przykład konferencje, warsztaty, staże i wizyty studyjne oraz opracowywane są wspólne wnioski projektowe z UE lub innymi organizacjami. W dłuższej perspektywie może to oznaczać, że Politechnika Gdańska chciałaby szkolić własnych inżynierów z niezbędną wiedzą specjalistyczną.

READ  Ci ludzie nie płacą ani grosza za abonament RTV. Oto długa lista wyjątków [30.11.2020]

„Poprzez szkolenie kadry dydaktycznej uczelnie techniczne mogą szkolić inżynierów jutra, którzy potrzebują specjalistycznej wiedzy na temat bardzo złożonych aspektów technologii morskiej energii wiatrowej”, mówi Cathy Suo.

Pierwszy krok w kierunku przeprawy przez Morze Bałtyckie

Ponadto Cathy Suo postrzega wymianę z Polską jako ważny krok w kierunku zrównoważonej produkcji energii. Doprowadzi to początkowo do wzrostu mocy morskich turbin wiatrowych w Polsce, ale wkrótce może objąć wszystkie kraje nadbałtyckie.

„Prowadzimy dialog z Litwą, która jest również gotowa do udziału w zielonym powrocie, a tym samym podejmujemy pierwsze kroki, aby uczynić region Morza Bałtyckiego bardziej zielonym. Pierwsze kroki są często najtrudniejsze i dlatego mają kluczowe znaczenie dla rozwoju, który chce rozwijać Europa i świat. Krótko mówiąc, ważne jest, abyśmy wzmocnili zielone przejście i szybciej je zrealizowali.”

Jednocześnie polskie władze energetyczne porozumiały się z duńską firmą energetyczną Ørsted na budowę pierwszych morskich farm wiatrowych w polskiej części Bałtyku. Ørsted oczekuje, że przyspieszy to również lokalny łańcuch dostaw i będzie promować działalność gospodarczą w regionie.

Ambicje Polski dotyczące morskiej energetyki wiatrowej

W polityce energetycznej Polski do 2040 roku morska energetyka wiatrowa jest wskazywana jako kluczowa technologia, która może przekształcić Polskę w gospodarkę niskoemisyjną, a polskie prawo dotyczące morskiej energetyki wiatrowej określa ambicje kraju w zakresie morskiej energetyki wiatrowej: dziś w Polsce nie ma morskiej energetyki wiatrowej chce zainstalować 3,8 GW do 2030 r. i do 11 GW do 2040 r., natomiast analizy wskazują na potencjał do 28 GW w polskich wodach do 2050 r. Dzięki temu Polska stanie się największym rynkiem morskiej energetyki wiatrowej w regionie Morza Bałtyckiego i wniesie istotny wkład w realizację celu Komisji Europejskiej, jakim jest osiągnięcie 300 GW mocy morskich elektrowni wiatrowych na wodach europejskich do 2050 r., aby osiągnąć unijny cel neutralności klimatycznej.

READ  Cztery europejskie kraje Grupy Wyszehradzkiej znoszą pewne ograniczenia w podróżowaniu

Źródło: Ørsted

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *