Connect with us

Najważniejsze wiadomości

Energia słoneczna do geotermalnej wymiany ciepła z głębinowych studni w Polsce

Published

on

Start projektu w Sekowej, Polska, 2 czerwca 2021 (Źródło: sekowa.pl)

Polski rząd wspiera modernizację projektu geotermalnego, który stanie się projektem hybrydowej głębokiej wymiany ciepła z wykorzystaniem fotowoltaiki i pomp ciepła w Sekowej w Polsce.

Po doniesieniach o niefortunnym przypadku nieproduktywnego odwiertu dla planowanego projektu geotermalnego w Polsce, polski rząd popiera teraz przeprojektowanie projektu jako projektu hybrydowego.

Planowane jest zastosowanie głębokootworowego wymiennika ciepła. Podłączona pompa ciepła jest obsługiwana przez system fotowoltaiczny, np. wg. zgłoszone Magazyn fotowoltaiczny. Dzięki temu istnieje nadzieja na przeprojektowanie projektu i zapewnienie ciepłownictwa energią odnawialną.

Projekt Sekowa wykonał odwiert, Sekowa GT-1 na głębokości 3000 metrów w Gminie Sekowa w Gorlicach. Odwiert został wykonany przez Exalo Drilling w okresie od maja do września 2020 roku. Wiercenie było współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem projektu było przepompowanie wody o temperaturze około 60 stopni Celsjusza i pojemności 40-70 metrów sześciennych. Różni partnerzy ocenili następnie opcje wykorzystania wywierconego otworu do celów grzewczych. Model z pompami ciepła został następnie opracowany i oficjalnie uruchomiony jako projekt 2 czerwca 2021 r., Podobnie jak w Strona miasta. Celem jest rozproszenie ciepła generowanego przez pompy ciepła, aby zapewnić ciepłą wodę o temperaturze 60 stopni Celsjusza do użytku w pobliżu. Dzięki takiemu hybrydowemu podejściu można wytworzyć wystarczającą ilość ciepłej wody dla budynków, centrum rekreacji, w skład którego wchodzą również baseny w Sekowej.

„Wykorzystanie potencjału energetycznego zlikwidowanych, ponownie wykorzystywanych lub ujemnych otworów wiertniczych – projekt pilotażowy dla odwiertu Sekowa GT-1”. Będzie to pierwszy tego typu projekt w Polsce i jeden z pierwszych na świecie.

„Mamy nadzieję, że realizacja pilotażowego projektu w Sekowej przyniesie pozytywne efekty, które ułatwią wykorzystanie otworów wiertniczych do celów geotermalnych w różnych lokalizacjach w Polsce. Obecnie takie otwory są likwidowane, a technologia głębokich wymienników ciepła stwarza perspektywy ich dalszej eksploatacji i zamortyzowania części poniesionych kosztów. Energia pozyskiwana z głębinowych wymienników ciepła z wnętrza ziemi może być kolejnym elementem zwiększającym udział energii odnawialnej w lokalnym ogrzewaniu. Zadanie to wpisuje się w plany inwestycyjne gminy, które zakładają budowę ośrodka rehabilitacyjno-rekreacyjnego w Sekowej. Na ten cel gmina otrzymała już środki z państwowego funduszu na inwestycje lokalne w wysokości 3,8 mln zł (ok. 840 tys. euro). „

READ  Trzeci dzień protestów po wyborach na Białorusi. Kontynuuj brutalne zatrzymania milicji | Wiadomości ze świata

Źródło: Magazyn fotowoltaiczny i Sekowa.pl

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *