Connect with us

Najważniejsze wiadomości

Dobrowolne ogłoszenie: aktualizacja strategii SPAR Polska

Published

on

SPAR Group Limited

(Zarejestrowana w Republice Południowej Afryki) Numer rejestracyjny: 1967/001572/06 Kod akcji: SPP

ISIN: ZAE000058517

(„RATOWAĆ” albo „Grupa„)

___________________________________________________________________________

DOBROWOLNE ZAWIADOMIENIE: AKTUALIZACJA STRATEGII SPAR POLSKA

___________________________________________________________________________

Akcjonariusze SPAR („akcjonariusze„) dotyczą wyników okresowych za sześć miesięcy zakończonych 31 marca 2022 r. opublikowanych w SENS w środę 8 czerwca 2022 r., w których Zarząd („tablica szkolna„) poinformował akcjonariuszy, że zawiadomienie zostało doręczone grupie detalistów SPAR w południowej Polsce w omawianym okresie sprawozdawczym.

SPAR zainwestował w odbudowę grupy sklepów SPAR w Polsce w lutym 2020 r. po uzyskaniu licencji hurtowej SPAR na działalność w Polsce. Proces wyprowadzania przejętej spółki Piotr i Paweł z ratowania korporacyjnego oraz pozyskiwania wsparcia ze strony banków i dostawców zakończył się w drugim kwartale roku fiskalnego 2021. Podczas gdy w Polsce panowała blokada COVID-19, sklep pozostał pod opieką i konserwacją, a kierownictwo SPAR nie miało możliwości rozpoczęcia odzyskiwania, pomimo szeroko zakrojonego planowania i podjętej strategii. Po zniesieniu ograniczeń COVID-19 w czerwcu 2021 r. lokalny zespół mógł formalnie rozpocząć realizację planu naprawczego, ale rosyjska inwazja na Ukrainę jeszcze bardziej zakłóciła polską gospodarkę.

Plan naprawczy polegał głównie na rozwiązaniu umowy z ww. grupą detalistów SPAR i restrukturyzacji centrów dystrybucyjnych. Obie akcje zostały już przeprowadzone.

Z grupy 91 detalistów, którym doręczono wypowiedzenie, 58 detalistów zdecydowało się opuścić SPAR Polska w dniu 1 lipca 2022 r., co stanowiło 11,7% sprzedaży SPAR Polska i 0,2% sprzedaży grupy za sześć miesięcy. W 2022 r. wyjścia mogą wydawać się chwilową porażką, ale kierownictwo jest głęboko przekonane, że nowe umowy z tymi sprzedawcami, którzy zdecydowali się pozostać, pomogą firmie osiągnąć pożądany poziom lojalności sprzedawców, który jest wymagany. Polski zespół zarządzający pozostaje otwarty na potencjalne renegocjacje, jeśli wycofani detaliści zmienią zdanie i są przekonani, że część utraconego biznesu można odzyskać, ponieważ możliwości hurtowe SPAR w Polsce nadal się rozwijają i poprawiają.

READ  Popyt na powierzchnie biurowe w Polsce w związku z relokacjami Covid do miast regionalnych

SPAR Polska działa obecnie w trzech centrach dystrybucyjnych. Zarząd podjął działania mające na celu zamknięcie centrum dystrybucyjnego w Warszawie od listopada 2022 roku. Usprawni to logistykę, zwiększy wydajność i zmniejszy niepotrzebne koszty, ponieważ działalność w Polsce będzie teraz skoncentrowana w dwóch regionalnych centrach dystrybucyjnych. Centrum dystrybucyjne w Poznaniu będzie obsługiwać detalistów na północy kraju, a centrum dystrybucyjne w Czeladzi – detalistów na południu kraju. To Czeladź Centrum dystrybucyjne jest obecnie rozbudowywane przez wynajmującego. Ekspansja pozwoli na zwiększenie asortymentu suchych i łatwo psujących się artykułów spożywczych oraz poprawi ogólny poziom usług dla detalistów SPAR. Rozbudowa zostanie zakończona do połowy października 2022 roku.

Zarząd zatwierdził reorganizację kierownictwa wyższego szczebla, w której Max Oliva został mianowany dyrektorem generalnym SPAR w Afryce Południowej. Daje to dyrektorowi generalnemu Grupy, Brettowi Bottenowi, dodatkową zdolność do: między innymi, Nadzorowanie realizacji strategii turnaround dla SPAR Polska.

Ponadto powołano grupę roboczą Zarządu, która ma nadzorować realizację strategii naprawy polskiego biznesu. Chociaż Zarząd jest przekonany, że szansa na SPAR w Polsce jest nadal znacząca, postęp w realizacji planu będzie ściśle monitorowany w nadchodzących miesiącach.

Na dzień 31 marca 2022 r. SPAR Polska odnotował portfel 208 sklepów i sprzedaż na poziomie 1,3 mld R, co stanowi 1,9% sprzedaży Grupy. Biorąc pod uwagę wszystkie kolejne ruchy sklepów, na dzień 30 czerwca 2022 r. istniały 164 sklepy.

Ostrzega się Akcjonariuszy, że za informacje finansowe zawarte w niniejszym komunikacie odpowiadają Dyrektorzy i nie zostały one zbadane, zweryfikowane ani zgłoszone przez audytorów Grupy.

W imieniu Rady Dyrektorów

sosnowe miasto

12 sierpnia 2022

Sponsor:

stolica

Broker korporacyjny:

Rand Merchant Bank, oddział FirstRand Bank Ltd

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.