Connect with us

Gospodarka

Zjednoczone Emiraty Arabskie i Polska omawiają współpracę w zakresie skarbu, fintech i energii odnawialnej podczas pierwszego strategicznego dialogu finansowego

Published

on

Zjednoczone Emiraty Arabskie i Polska omawiają współpracę w zakresie skarbu, fintech i energii odnawialnej podczas pierwszego strategicznego dialogu finansowego

Celem dialogu jest promowanie inicjatyw w zakresie dwustronnego handlu i dywersyfikacji gospodarczej

Zjednoczone Emiraty Arabskie, reprezentowane przez Ministerstwo Finansówprzeprowadził niedawno w Warszawie pierwszy strategiczny dialog finansowy z Rzeczpospolitą Polską. Celem wydarzenia było wzmocnienie współpracy dwustronnej w różnych obszarach finansowych i gospodarczych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz omówienie najnowszych wydarzeń na rynkach finansowych. W trakcie dialogu obie strony zbadały także nowe możliwości współpracy w obszarach energii odnawialnej i bankowości.

Delegacje z Emiratów i Polski

Delegacji Emiratów przewodniczył Younis Haji Al Khoori, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, a w jej skład wchodziły takie kluczowe osobistości, jak Ahmed Ibrahim Al Mansouri, Konsul Generalny ZEA w Polsce; Maryam Buti, dyrektor zarządzająca Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych; Ali Abdullah Sharafi, pełniący obowiązki zastępcy podsekretarza stanu ds. międzynarodowych stosunków finansowych w Ministerstwie Finansów; Abdulla Al Muhairi, Szef Nadzoru Bankowego w Banku Centralnym Zjednoczonych Emiratów Arabskich; Khadija Ali, główny przedstawiciel segmentu rozwoju biznesu, DIFC; Saker Asllan, dyrektor ds. operacji giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Abu Zabi; oraz Ahmed Al Awadi, dyrektor ds. rozwoju i inwestycji (EMEA) w Masdar.

W polskiej delegacji uczestniczyli Paweł Karbownik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Robert Krzyśków, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Finansów, a także wyżsi urzędnicy Komisji Nadzoru Finansowego i Departamentu Nadzoru Bankowego .

Sesja inauguracyjna i stosunki dwustronne

Podczas sesji otwierającej Younis Haji Al Khoori podziękował swoim polskim kolegom za zorganizowanie pierwszego Strategicznego Dialogu Finansowego i pochwalił silne dwustronne stosunki między ZEA a Polską. Podkreślił znaczenie tego typu wydarzeń dla zacieśnienia współpracy finansowej oraz poszerzenia relacji gospodarczych, handlowych i rozwojowych pomiędzy obydwoma krajami.

Al Khoori podkreślił, że dialog stanowi platformę do dzielenia się najnowszymi wydarzeniami na rynkach finansowych, zajmowania się pilnymi globalnymi priorytetami i wyzwaniami oraz poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w kluczowych sektorach. Podkreślił, że dialog ten stanowi kolejny ważny krok w dalszym rozwoju współpracy dwustronnej pomiędzy Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i wezwał oba kraje do wzmożenia wysiłków na rzecz osiągnięcia trwałego i pomyślnego wzrostu gospodarczego.

READ  Odpowiedź ekspertów: szczyt G7 w Japonii, który zmienia zasady gry

Globalny krajobraz gospodarczy i dywersyfikacja gospodarcza Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Jeśli chodzi o globalny krajobraz gospodarczy, Al Khoori zauważył, że chociaż gospodarka wykazuje dużą odporność, należy stale zwracać uwagę, aby osiągnąć stabilność finansową, zmniejszyć inflację i zaradzić zmianom klimatycznym. Powtórzył, że Zjednoczone Emiraty Arabskie poczyniły znaczne postępy w dywersyfikacji swojej gospodarki narodowej. Sektor inny niż naftowy będzie wytwarzał około 75% PKB w 2023 r., a do 2025 r. oczekuje się ogólnej stopy wzrostu na poziomie 6,2%.

Część strategicznego dialogu finansowego pomiędzy Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Polską. (Źródło zdjęcia: WAM)

Możliwości współpracy w obszarze energii odnawialnych i sektora finansowego

Al Khoori omówił także kilka tematów, które obiecują możliwości współpracy między obydwoma krajami, w tym sektor energii odnawialnej i wymianę wiedzy specjalistycznej ZEA w zakresie obligacji skarbowych. Podkreślił pozycję Zjednoczonych Emiratów Arabskich jako globalnego centrum finansowego, przypisując to inicjatywom takim jak platformy płatności natychmiastowych, wsparcie dla firm fintech i innowacyjne możliwości finansowania, a także zgodność polityki finansowej kraju z międzynarodową polityką podatkową.

Przeczytaj więcej: Zjednoczone Emiraty Arabskie i Ekwador rozpoczynają negocjacje w sprawie CEPA, aby pobudzić handel i inwestycje

Transformacja cyfrowa i integracja AI

Odnosząc się do integracji rozwiązań technologii i sztucznej inteligencji (AI), Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów podkreślił, że Ministerstwo Finansów kieruje się strategią Zjednoczonych Emiratów Arabskich w zakresie sztucznej inteligencji i podjęło różne inicjatywy w zakresie transformacji cyfrowej wykorzystujące sztuczną inteligencję i technologie metaverse.

Kończąc swoje uwagi, Al Khoori podziękował swoim polskim kolegom za zorganizowanie strategicznego dialogu finansowego i wyraził nadzieję, że kolejne wydarzenie odbędzie się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Prezentacja możliwości inwestycyjnych i innowacji finansowych

Podczas dialogu Ministerstwo Finansów Zjednoczonych Emiratów Arabskich przedstawiło swój program obligacji rządowych, plany poprawy krajowego długu publicznego, a także najnowsze wydarzenia na rynku i możliwości inwestycyjne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Abu Zabi. Dubai International Financial Centre zaprezentowało także swoje środowisko biznesowe i korzyści inwestycyjne dla globalnych firm. Dyskusje dotyczyły szerokiego zakresu tematów, m.in. polityki podatkowej, technologii finansowych, najnowszych narzędzi AI oraz innowacyjnych rozwiązań dla rynków finansowych.

READ  Ślad dyplomatyczny UE: kształtowanie regionalnej dynamiki i stosunków

Aby uzyskać więcej wiadomości biznesowych, kliknij tutaj Tutaj.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *