Katarsko-Polskie Forum Nowych Technologii było znaczącym kamieniem milowym w rozwoju stosunków między Państwem Kataru a Rzecząpospolitą Polską i badało dostępne możliwości w zakresie handlu i inwestycji oraz najlepsze sposoby promowania tych możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem sektora technologicznego budować żelazne partnerstwa między obydwoma krajami. Forum, organizowane przez Katarsko-Polską Radę Biznesu (QPBC), przez ostatnie cztery lata skupiało się na rozwijaniu stosunków dwustronnych, koncentrując się na badaniu możliwości i nadawaniu nowego impulsu wspólnym obszarom współpracy, szczególnie w obszarach energii, technologie lotnicze i cyfrowe oraz rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i obronności. W związku z kwitnącymi stosunkami Kataru z Polską Jego Wysokość Emir Szejk Tamim bin Hamad al-Thani złoży w przyszłym tygodniu oficjalną wizytę w Rzeczypospolitej Polskiej, aby promować stosunki dwustronne między obydwoma krajami i wzmacniać je w szeroko zakrojonych obszarach współpracy ważne jest także omawianie regionalnych i globalnych kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Wizyta i dyskusje, które będzie tam prowadził Jego Wysokość Emir, wzmocnią współpracę między obydwoma krajami, służą ich wspólnym interesom i otwierają nowe perspektywy współpracy i koordynacji. Według danych Katarskiej Rady Planowania Narodowego (NPC) w 2023 r. wolumen handlu między obydwoma krajami wyniósł około 4,8 miliarda Kataru. Całkowity eksport Kataru do Polski wyniósł 3,9 mld Kataru, całkowity import Kataru z Polski sięgnął 897 mln Kataru, a nadwyżka handlowa w 2023 r. wyniosła około 3 mld Kataru. Według danych NPC dostępnych dla Qatar News Agency (QNA), eksport Kataru do Polski obejmował głównie gaz ziemny i inne węglowodory gazowe o łącznej wartości 3,892 miliarda Kataru, a także inny różnorodny eksport, taki jak podstawowe formy polimerów etylenu itp. import Import Kataru z Polski składał się głównie z niezależnych jednostek przetwarzania cyfrowego, jednostek przechowywania i innego rodzaju importu. Po czterech udanych edycjach w 2023 r. Katar-Polska Forum Nowych Technologii zacieśniło dwustronne relacje i wspólne działania, gdyż organizatorzy forum stawiają sobie za cel nadanie pozytywnego impulsu sektorowi technologicznemu poprzez ustanowienie nowych partnerstw, które przyciągną katarskich przedsiębiorców i ich wybitnych polskich koledzy w tym Łączenie sektora. W ostatnich latach Forum konsekwentnie gościło prelegentów i decydentów, którzy badali przyszłe możliwości i perspektywy między obydwoma narodami poprzez wykorzystanie innowacyjnej technologii i jej roli w ożywianiu wymiany handlowej i inwestycyjnej. W ramach wydarzenia udało się podpisać protokoły ustaleń między obydwoma krajami, w szczególności protokół ustaleń pomiędzy Qatar Financial Center (QFC) a Fundacją DigitalPoland w celu wzmocnienia dwustronnej współpracy w sektorze cyfrowym i przyspieszenia tempa innowacji nowych technologii cyfrowych jako pierwszy krok w kierunku nawiązania długoterminowej współpracy z polskimi fundacjami. Zgodnie z protokołem ustaleń obie strony będą współpracować w celu realizacji kompleksowych inicjatyw, takich jak prowadzenie seminariów internetowych, organizacja wydarzeń networkingowych, aranżacja bezpośrednich spotkań biznesowych pomiędzy firmami oraz inne inicjatywy mające na celu promowanie działań cyfrowych i wspieranie cyfrowego ekosystemu biznesowego w obu krajach. Obejmuje to wprowadzenie odpowiednich możliwości biznesowych, wymianę informacji w sektorze cyfrowym, promocję firm technologicznych i wspólne wydarzenia za pośrednictwem platform mediów społecznościowych i kanałów cyfrowych. Nowa edycja forum ma na celu promowanie większej liczby dwustronnych partnerstw w technologiach i innych obszarach, w których rynki obu krajów oferują liczne możliwości. Ponadto forum udało się skupić uwagę na sektorze technologii, który w obecnych czasach służy jako przewodnik dla wzrostu gospodarczego i jest podstawą wzmacniania wielu systemów, czy to poprzez transformację cyfrową, fintech czy e-handel w krajach dostosowanych do Katarska wizja narodowa 2030. Forum stanowi nową okazję do wzmocnienia istniejących ram współpracy dwustronnej w celu promowania inwestycji w obu krajach w obiecujących sektorach, takich jak komunikacja i IT. Ułatwia rozwój handlu i inwestycji między obiema stronami. Celem QPBC jest przede wszystkim wzmocnienie powiązań finansowych, handlowych i kulturalnych pomiędzy Katarem a Polską. Ponadto QPBC działa w Katarze i różnych krajach Unii Europejskiej, pozycjonując się jako główna i ujednolicona platforma dwustronnych interesów handlowych oraz promując wspólne zrozumienie i relacje. Został oficjalnie uruchomiony 9 listopada 2020 r. w celu promowania wzrostu handlu i inwestycji między obydwoma krajami. Głównym celem QPBC było pozostanie jednolitą platformą wspierania inwestycji Kataru w Polsce i inwestycji europejsko-polskich w Katarze oraz rozwój dwustronnej współpracy handlowej, naukowej i biznesowej. I powinna dostarczać informacji o środowisku biznesowym w Katarze i Polsce, a także o współpracy i realizacji wspólnych interesów.