Connect with us

Najważniejsze wiadomości

Węgry w sprawie budżetu UE: podtrzymujemy weto

Published

on

– Węgierski rząd zawetuje kolejny budżet UE w odniesieniu do praworządności, uzależniając wypłatę środków unijnych od przestrzegania standardów demokratycznych – powiedział szef gabinetu premiera Gergely Gulyas.

Gulyas powiedział, że premier Viktor Orban, który spotka się w czwartek z premierem Polski Mateuszem Morawieckim, wspólnie przedstawi stanowisko w tej sprawie.

Jak podkreślił szef gabinetu premiera, pozycja rządu w Budapeszcie nie uległa zmianie i odmawia on uzależnienia środków przyznanych państwom członkowskim od kryteriów politycznych.

Gulyas zwrócił uwagę, że fundusze nie są darowiznami i że rząd Węgier zawsze przyjmował budżet UE na podstawie wspólnych interesów. – Nie jesteśmy nikomu nic winni – podkreślił.

Odnosząc się do słów przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen, która powiedziała, że ​​państwa, które mają wątpliwości co do mechanizmu praworządności, mogą sprzeciwić się Trybunałowi Sprawiedliwości UE, podkreśliła, że ​​mechanizmu praworządności nie można kwestionować, ponieważ nie został przyjęty.

Gulyas zauważył również, że Węgry nie rezygnują z prawa do decydowania, z kim mają mieszkać. – Według Brukseli tylko ten kraj może być konstytucyjnym państwem, które dopuszcza migrantów – powiedział.

Sformułowanie rozporządzenia w sprawie warunkowania przestrzegania praworządności przez fundusze UE zostało zatwierdzone przez kwalifikowaną większość państw członkowskich na spotkaniu ambasadorów państw członkowskich na początku ubiegłego tygodnia.

Polska i Węgry głosowały przeciw.

Rozporządzenie przyjmuje się kwalifikowaną większością głosów państw członkowskich, decyzje w sprawie wieloletniego budżetu UE i funduszu odbudowy wymagają jednomyślności.

Morawiecki zapowiedział, że Polska z pewnością skorzystałaby z prawa do sprzeciwu, gdyby nie było porozumienia, które zadowalałoby Warszawę w kwestii powiązania praworządności z budżetem UE. Premier Węgier wystosował pismo do prezydencji niemieckiej i szefów instytucji unijnych, grożąc zawetowaniem budżetu UE i funduszu odbudowy, jeśli wydatkowanie środków odbywa się na zasadach praworządności.

READ  Otwarcie pierwszego salonu BMW M i M Motorsport w Europie Środkowo-Wschodniej w Polsce
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.