Connect with us

Najważniejsze wiadomości

Ukrenergo udziela pomocy doraźnej dla polskiego systemu elektroenergetycznego

Published

on

6 grudnia w godzinach od 9:00 do 16:00 państwowa spółka energetyczna Ukrenergo w imieniu polskiego operatora sieci przesyłowych Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) przejęła polską sieć elektroenergetyczną z pomocą awaryjną z Zunifikowanego Systemu Energetycznego (JES) Ukrainy.

Ukrenergo powiedział tak w oświadczeniu, informuje ukraińska agencja informacyjna.

Łączna wielkość zgłoszonej pomocy nadzwyczajnej wyniosła 945 MWh (135 MW według tego samego harmonogramu przez siedem kolejnych godzin).

W celu udzielenia pomocy doraźnej blok nr 7 TPP Dobrotwirska został ponownie dołączony do linii napowietrznej 220 kV TPP Dobrotwirska – Zamość.

„Pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych jako skrajny środek zbilansowania sieci elektroenergetycznej jest uruchamiana przez wszystkie kraje, z którymi system elektroenergetyczny Ukrainy jest zsynchronizowany, w tym państwa UE, członków ENTSO-E tryb pracy sieci odpowiada europejskiemu praktyka pracy synchronicznej w jednej sieci elektroenergetycznej (przy czym każdy z uczestników sieci elektroenergetycznej musi mieć podpisane umowy o pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych ze wszystkimi sąsiednimi operatorami sieci przesyłowej). Udzielenie pomocy doraźnej dla PSE nastąpiło w ramach umowy podpisanej z Ukrenergo 5 sierpnia 2019 roku” – czytamy w oświadczeniu.

W oświadczeniu wskazano, że pomoc nadzwyczajna nie jest importem handlowym, w imporcie handlowym uczestniczą jedynie uczestnicy rynku, którzy zawarli odpowiednią wielkość z kontrahentami zagranicznymi.

Jak wcześniej podała ukraińska agencja informacyjna, Ukrenergo uruchomiło w listopadzie pomoc awaryjną ze słowackiej sieci elektroenergetycznej w związku z awaryjnym wyłączeniem elektrowni nr 4 i nr 9 elektrowni cieplnej Bursztyn (TPP, obwód iwano-frankowski).

Ukrenergo przesyła ukraiński system energetyczny i dostarcza energię elektryczną z elektrowni do sieci firm energetycznych.

Ponadto spółce powierzono funkcję organizacji aukcji na dostęp do przekroju ponadnarodowych linii przesyłowych energii elektrycznej w celu eksportu energii elektrycznej.

Dodaj ukranews.com do swoich ulubionych źródeł Google News

READ  Sosna po ciążach po gwałcie. „Jedna kobieta rocznie może się z tym pogodzić”
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.