Connect with us

technologia

Polscy naukowcy opracowują technologię bardziej ekologicznych materiałów budowlanych – sekcja angielska

Published

on

Polscy naukowcy opracowują technologię bardziej ekologicznych materiałów budowlanych – sekcja angielska

W przeciwieństwie do tradycyjnych metod przetwarzania odpadów kruszyw lekkich, które opierają się na obróbce termicznej i często spalaniu w temperaturach powyżej 1200 stopni Celsjusza, ta nowa metoda nie wymaga spalania odpadów, dzięki czemu produkcja kruszywa jest mniej energochłonna i bardziej opłacalna.

Ustalone metody są nie tylko energochłonne, ale także stwarzają zwiększone ryzyko dla bezpieczeństwa pracy ze względu na wysokie temperatury. Pozostawiły także znaczny ślad węglowy, co prowadzi nie tylko do degradacji środowiska, ale także do nieefektywności ekonomicznej.

Specjaliści instytutu jako główne zalety tej innowacji wymieniają niższe zużycie energii i mniejszy ślad CO2.

Sylwia Jarosławska-Sobór, rzeczniczka instytutu, który niedawno uzyskał status Państwowego Instytutu Badawczego, wyjaśniła, że ​​nowa technologia polega na obróbce mechanicznej.

Do produkcji kruszywa stosowane są spoiwa hydrauliczne, a autorski skład chemiczny gwarantuje, że produkt końcowy nie wydziela substancji zanieczyszczających do środowiska.

Technologia opracowana przez Marcina Głodnioka pozwala na produkcję lekkiej mieszanki kruszyw z odpadów niebezpiecznych oraz stabilizujących chemikaliów, spoiw i wody.

Metoda ta, pozwalająca na przetwarzanie odpadów takich jak popiół i żużel, wpisuje się w koncepcje gospodarki o obiegu zamkniętym i górnictwa miejskiego i – zdaniem twórców – przekształca odpady miejskie w cenne surowce.

Główny Instytut Górnictwa ma podkreślili znaczenie górnictwa miejskiego jako kluczowego aspektu gospodarki o obiegu zamkniętym. Celem jest projektowanie produktów i materiałów tak, aby można je było z sukcesem ponownie wykorzystać.

Opracowana przez polskich naukowców mieszanka przeznaczona jest przede wszystkim do budowy infrastruktury drogowej.

Niedawno technologia otrzymała nagrodę w regionalnym konkursie innowacji Innowator Śląska 2023.

(rt/gs)

Źródło: PAPKA

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *