Connect with us

technologia

PEJ zabiega o opinię polskiego organu regulacyjnego w sprawie planów analizy bezpieczeństwa: nowa energia jądrowa

Published

on

PEJ zabiega o opinię polskiego organu regulacyjnego w sprawie planów analizy bezpieczeństwa: nowa energia jądrowa

03 października 2022

Polskie Elektrownie Nucleowe wystąpiły do ​​Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (Państwowa Agencja AtomistykiPAA) o ogólne oświadczenie w sprawie planowanego przeglądu analiz bezpieczeństwa przyszłych elektrowni jądrowych.

Polska planuje w najbliższych latach nowe moce elektrowni jądrowych do 9 GWe, przy czym pierwszy blok zostanie uruchomiony w 2033 r., a kolejny co dwa lata. Pierwsze jednostki mają powstać w Lubiatowie i Żarnowcu na Pomorzu w północnej Polsce. PEJ jest państwową firmą realizującą plany.

Aby uzyskać pozwolenie na budowę nowej elektrowni jądrowej, wnioskodawca musi dostarczyć analizę potwierdzającą bezpieczeństwo projektu – a także zapewnić niezależną weryfikację analizy.

Analizy bezpieczeństwa są częścią procesu oceny bezpieczeństwa obiektów jądrowych, wykonywanej początkowo na etapie projektowania, a następnie kontynuowanej w trakcie eksploatacji obiektu jądrowego. Ich celem jest zapewnienie spełnienia wszystkich wymogów bezpieczeństwa jądrowego od początku do końca operacji.

Prezes PAA dokona teraz oceny „proponowanego opisu weryfikacji (zakresu i szczegółów) PEJ z uwzględnieniem krajowych i międzynarodowych wymagań bezpieczeństwa jądrowego”.

PAA powiedziała: „Weryfikacja analizy bezpieczeństwa obejmie dwa główne aspekty. Pierwszym z nich jest weryfikacja tzw. deterministycznych analiz bezpieczeństwa, czyli zachowania się reaktora jądrowego w różnych, nawet najbardziej nieprawdopodobnych sytuacjach.

„Druga to tzw. probabilistyczna analiza bezpieczeństwa, która identyfikuje mocne i słabe strony danej instalacji poprzez ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia różnych zdarzeń z uwzględnieniem ich konsekwencji. Porównanie wyników tych analiz z normami bezpieczeństwa pozwoli wykazać, że przewidziane środki bezpieczeństwa są na wystarczająco wysokim poziomie.”

W lipcu zeszłego roku Westinghouse ogłosił rozpoczęcie prac inżynieryjnych i projektowych front-end – w oparciu o technologię AP1000 – w ramach grantu amerykańskiej Agencji ds. Handlu i Rozwoju „na rzecz rozwoju polskiego programu energetyki jądrowej”. W ubiegłym miesiącu podpisała listy intencyjne z 22 firmami w Polsce, umożliwiające współpracę w zakresie potencjalnej budowy reaktorów AP1000 w kraju, a także innych potencjalnych projektów w Europie Środkowej.

READ  Sprawdź, jak PlayerUnknown opisuje Prologue, własny projekt post-PUBG

Francuski EDF złożył „niewiążącą ofertę wstępną” na dostawę sześciu reaktorów EPR w październiku 2021 roku, a Polska otrzymała ofertę Korea Hydro & Nuclear Power w kwietniu 2022 roku na budowę sześciu reaktorów APR-1400.

W kraju są też plany rozwoju małych reaktorów modułowych.

Opracowane i napisane przez World Nuclear NewsContinue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *