Connect with us

Gospodarka

Odpowiedź na przemówienie inauguracyjne przewodniczącego OBWE i ministra spraw zagranicznych RP Zbigniewa Rau

Published

on

Odpowiedź na przemówienie inauguracyjne Przewodniczącego OBWE i Ministra Spraw Zagranicznych RP Zbigniewa Rau © Przewodnictwo Polski w OBWE 2022

Dostarczone przez Ambasadora Michaela Carpentera
do Rady Stałej w Wiedniu
13 stycznia 2022

Dziękuję, panie przewodniczący.

Sekretarzu Stanu Rau, Stany Zjednoczone serdecznie witają Cię w Stałej Radzie jako urzędującego Przewodniczącego OBWE na rok 2022. Z zadowoleniem przyjmujemy Państwa jasne priorytety dla OBWE w nadchodzącym roku i czekamy na wspólną pracę nad tymi krytycznymi kwestiami. Jak elokwentnie ująłeś, pierwszym priorytetem jest utrzymanie kompleksowego reżimu bezpieczeństwa poprzez przestrzeganie zasad Akt końcowy z Helsinek, że Karta Paryska, a Europejska Karta Bezpieczeństwa. Oczekujemy OBWE pod waszym przywództwem, która wykaże niezachwiane przywiązanie do tych zasad, które stanowią fundament, na którym wszyscy jesteśmy zaangażowani w budowanie trwałego bezpieczeństwa naszego regionu oraz fundament międzynarodowego porządku opartego na zasadach. To właśnie z tych podstawowych zasad wynikają nasze ogólnie przyjęte zobowiązania dotyczące mechanizmów OBWE, które promują rozwiązywanie konfliktów i deeskalacji. Nigdy nie były bardziej istotne.

Z zadowoleniem przyjmujemy Państwa propozycję wykorzystania OBWE jako miejsca ożywionej dyskusji na temat bezpieczeństwa europejskiego. Niesprowokowane działania Rosji wobec Ukrainy postrzegamy jako natychmiastowe i pilne wyzwanie dla pokoju i bezpieczeństwa w regionie OBWE. Mamy chęć i skłonność do dyplomacji i deeskalacji w tym tygodniu w oparciu o dyskusje tu i gdzie indziej. Tylko w OBWE możemy zasiadać przy jednym stole z równymi głosami ze wszystkich 57 uczestniczących państw, aby dyskutować o sposobach wzmocnienia bezpieczeństwa zgodnie z podstawowymi zasadami i zobowiązaniami, w tym poszanowaniem suwerenności i integralności terytorialnej państw uczestniczących, nienaruszalności wzajemnych granic i nieużywania przemocy lub groźby jej użycia.

Pozwolę sobie również wyjaśnić jedną rzecz: przygotowując się do otwartego dialogu mającego na celu wzmocnienie bezpieczeństwa dla dobra wszystkich, musimy zdecydowanie przeciwstawić się szantażowi i nigdy nie możemy pozwolić na nagradzanie agresji i gróźb. Musimy zdecydowanie bronić naszych podstawowych zasad i zobowiązań, a nie je osłabiać. Jest wiele spraw, które możemy i powinniśmy omówić i musimy słuchać każdego głosu przy tym stole. Musimy niestrudzenie szukać praktycznych rozwiązań. Ale nigdy nie wolno nam opowiadać się za lekceważeniem lub erozją naszych zasad. Oznacza to brak tolerancji wobec otwartych lub milczących stref wpływów, brak ograniczenia suwerennego prawa narodów do wyboru własnych sojuszy, brak preferencji potrzeb bezpieczeństwa jednego państwa nad potrzebami innego.

READ  Australia nakłada nowe sankcje na rosyjskich oligarchów

Wierzymy, że OBWE jest najbardziej wszechstronnym miejscem do omawiania obaw dotyczących konwencjonalnych sił zbrojnych oraz poprawy przejrzystości wojskowej, rozwiązywania konfliktów i budowania zaufania. Musimy również skupić się na przestrzeganiu zasad OBWE, które promują zapobieganie konfliktom i ich rozwiązywanie. Jest to również właściwe miejsce do dyskusji o pozamilitarnych aspektach bezpieczeństwa, w tym o nierozerwalnym związku między poszanowaniem praw człowieka i podstawowych wolności jednostki w państwach a osiągnięciem pokoju, dobrobytu i współpracy między państwami. Te trzy wielkie kwestie są gotowe do solidnej dyskusji i twórczych propozycji, które podniosą bezpieczeństwo wszystkich państw zasiadających przy tym stole.

Stany Zjednoczone bardzo doceniają inicjatywę Przewodniczącego, aby wykorzystać wyjątkowe zalety OBWE do wspierania dialogu i zmniejszania napięć. Jesteśmy zdeterminowani, aby wyrazić nasze otwarte zaniepokojenie działaniami Rosji, zwłaszcza jej groźbami wobec Ukrainy, ale także szukać obszarów, w których nasze interesy mogą się pokrywać z Rosją. Prowadzimy dyskusję w ramach dwustronnego strategicznego dialogu stabilizacyjnego między USA a Rosją. Wczoraj ponownie uczestniczyliśmy w pracach Rady NATO-Rosja. I jesteśmy gotowi do zaangażowania się tutaj w OBWE. Jesteśmy przygotowani na poważną dyskusję, chociaż – a może właśnie dlatego – uważamy niedawne represje Rosji na Ukrainie i jej rzekomą aneksję Krymu za z natury niebezpieczne i destabilizujące. Niechciana obecność wojskowa Rosji w Gruzji i Mołdawii nadal jest sprzeczna z podstawowymi zasadami. Najważniejsze jest to, że potrzebujemy poważnej dyskusji na temat tego, co możemy zrobić, aby zmniejszyć niepewność i zbudować zaufanie, i jesteśmy gotowi do pracy.

Zaangażowanie w ramach OBWE jest również kluczowe, ponieważ opiera się na kompleksowym podejściu nie tylko do bezpieczeństwa polityczno-militarnego, ale także do bezpieczeństwa ludzkiego, gospodarczego i środowiskowego. Dlatego, przygotowując się do ożywienia europejskiego dialogu na temat bezpieczeństwa, musimy zachować czujność, koncentrując się na ważnej pracy OBWE w ludzkim wymiarze bezpieczeństwa, nie tylko na zasadzie Aktu Końcowego z Helsinek dotyczącej poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. oraz Kartę Paryską, która opowiada się za demokracją jako jedyną formą rządów naszych narodów. Nigdzie nasze przywiązanie do tych zasad nie jest bardziej widoczne niż na dorocznym OBWE Spotkanie wdrożeniowe o wymiarze ludzkimlub HDMI. To podstawowa część naszej pracy, a HDIM musi się odbyć w tym roku. Ponadto musimy zapewnić pełne zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w HDIM i inne fora OBWE.

READ  Expo ANTAD & Alimentaria México 2021 otwiera drzwi do reaktywacji gospodarczej kraju

Stany Zjednoczone zdecydowanie wspierają prace OBWE w Drugim Wymiarze i wierzą, że mają duży niewykorzystany potencjał do realizacji celów bezpieczeństwa, stabilności i dobrobytu na obszarze OBWE. Z niecierpliwością czekamy zatem na współpracę w drugim wymiarze, obejmującym walkę z korupcją, promowanie wyjścia z pandemii i realizację naszego niezwykłego nowego zobowiązania w sprawie zmian klimatu, które zostało przyjęte na posiedzeniu Rady Ministrów w zeszłym roku.

W końcu wszystkie te wysiłki wymagają odpowiednich zasobów. Zgodnie z celami i zasadami, które regularnie powtarzaliśmy, Stany Zjednoczone zdecydowanie wspierają polską prezydencję w jej staraniach o jak najszybsze przyjęcie jednolitego budżetu na 2022 rok.

Sekretarzu Stanu, Stany Zjednoczone będą ściśle współpracować z polską Prezydencją, aby zapewnić znalezienie rozwiązań dzisiejszych wyzwań, które są osadzone w naszych zobowiązaniach i zasadach. Nikt nie narzucił tych zasad i obowiązków żadnemu innemu państwu. Żadne państwo nie zostało zmuszone do podpisania Aktu Końcowego z Helsinek. Wszyscy podjęliśmy dobrowolne zobowiązanie do przestrzegania jej zasad i wielokrotnie potwierdzaliśmy i potwierdzaliśmy to zobowiązanie w ciągu ostatniego półwiecza. Stosowanie tych zasad, zwłaszcza w rozwiązywaniu naszych największych wyzwań, pozostaje jedynym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa naszego regionu.

Dziękuję, panie przewodniczący.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.