Connect with us

Gospodarka

Katar i Polska: wieloletnia przyjaźń z obiecującymi partnerstwami gospodarczymi

Published

on

Katar i Polska: wieloletnia przyjaźń z obiecującymi partnerstwami gospodarczymi

Państwo Katar i Rzeczpospolitą Polską łączy wieloletnia przyjaźń oparta na wzajemnym szacunku i wspólnych interesach. Ich stosunki w dalszym ciągu kwitną, co odzwierciedla chęć obu krajów do wspierania i rozwijania stosunków w różnych obszarach oraz poszerzania horyzontów. Realizując te cele, Jego Wysokość Emir Szejk Tamim bin Hamad Al-Thani rozpoczął oficjalną wizytę w Polsce, podczas której spotka się z Jego Wysokość Prezydentem RP Andrzejem Dudą w celu omówienia dwustronnych stosunków pomiędzy Doha i Warszawą oraz zbadać sposoby ich ulepszenia z obopólną korzyścią obu narodów i ich ludności. Oczekuje się, że wizyta i rozmowy Jego Wysokość Emira zapoczątkowują nową fazę współpracy i koordynacji między obydwoma krajami oraz otworzą nowe możliwości dla wspólnych partnerstw i inwestycji w wielu sektorach. Katar i Polska łączą silne relacje w polityce, gospodarce i różnych sektorach. Relacje te są głęboko zakorzenione, choć ambasady obu krajów powstały stosunkowo niedawno. Polska była jednym z pierwszych krajów, które uznały Katar po uzyskaniu przez niego niepodległości w 1971 r. i poparły jego starania o członkostwo w Organizacji Narodów Zjednoczonych. We wrześniu 1989 roku oficjalnie nawiązano oficjalne stosunki dyplomatyczne pomiędzy Katarem a Polską. Wymiana dyplomatyczna rozpoczęła się w 2000 r., gdy Katar reprezentował swój ambasador w Rosji, który był jednocześnie ambasadorem nierezydentem w Polsce. Polska założyła swoją ambasadę w Katarze 1 września 2006 r., a oficjalne otwarcie odbyło się 28 kwietnia 2007 r. W zamian Katar otworzył w czerwcu 2007 r. swoją ambasadę w Polsce, która rozpoczęła działalność 17 kwietnia 2008 r., a 4 października 2008 r. powołała chargé d’affaires. W 2009 roku pierwszym ambasadorem Kataru w Polsce został Hadi Nasser Mansour Al Hajri. Jego następcami byli Ahmed bin Saif Al Maadadi w 2015 r. i Abdullah bin Abdulrahman Fakhroo w 2020 r. Obecnym Ambasadorem RP w Katarze jest Jego Ekscelencja Janusz Janke. Obydwa kraje odwiedzały się już wcześniej na wysokim szczeblu. Jego Wysokość Ojciec Amir, Szejk Hamad bin Khalifa Al-Thani, złożył wizytę w Polsce w czerwcu 2002 r., a następnie były Prezydent Polski Bronisław Komorowski złożył wizytę w Doha w grudniu 2013 r. Jego Wysokość Amir, Szejk Tamim bin Hamad Al-Thani złożył wizytę Polski w maju 2017 r. oraz Jego Wysokość Prezydent RP Andrzej Duda odwiedzili Doha w maju 2021 r. Podczas wizyty prezydenckiej Jego Wysokość Amir przeprowadził w Amiri Diwan serię oficjalnych rozmów, których celem było omówienie stosunków dwustronnych i sposobów ich poprawy, szczególnie w obszarach gospodarki, energii, kultury i sportu oraz wymienili poglądy na temat kwestii regionalnych i międzynarodowych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Ważnym kamieniem milowym w stosunkach handlowych Kataru z Polską był rok 2016, kiedy Katar rozpoczął dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG) do Polski po otwarciu terminalu LNG w Świnoujściu na Morzu Bałtyckim. Polska importuje jedną trzecią swojego zapotrzebowania na LNG z Kataru, co czyni go największym dostawcą LNG w Katarze w Polsce, zwłaszcza po umowie z 2017 r., która podwoiła ilość gazu eksportowanego do Polski. Oprócz koordynacji polityki na forach międzynarodowych od 2014 roku oba kraje prowadzą regularne konsultacje polityczne. Podczas tych spotkań zbadana zostanie współpraca dwustronna w różnych obszarach, zbadane zostaną sposoby wspierania i rozwijania tych stosunków oraz omówione zostaną kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. Podczas swojej wizyty w Doha w 2021 r. JE Prezydent RP Andrzej Duda zaprosił katarskich przedsiębiorców do inwestowania w Polsce i podkreślił ważną rolę powołanej w 2020 r. Katarsko-Polskiej Rady Biznesu we wzmacnianiu partnerstwa obu stron. Podczas dyskusji przy okrągłym stole z katarskimi biznesmenami Jego Ekscelencja określił stosunki Katar-Polska jako strategiczne, dynamiczne i rozwijające się. Zauważył, że Polska importuje z Kataru 2,1 mln ton skroplonego gazu ziemnego (LNG), co podkreśliło znaczenie Kataru jako strategicznego partnera handlowego. Stosunki między Doha a Warszawą reguluje kilka porozumień, które odzwierciedlają determinację obu krajów do rozwijania i doskonalenia współpracy w różnych obszarach. Jak poinformował Ambasador RP w Katarze Janusz Janke, wymiana handlowa między obydwoma krajami rośnie i w 2020 roku osiągnęła 7,2 miliarda Kataru. Katar stał się dla Polski ważnym i bliskim partnerem we współpracy gospodarczej. Obydwa kraje posiadają znaczny potencjał zwiększania współpracy w różnych sektorach. Kilka polskich firm działa na rynku katarskim w partnerstwie z firmami katarskimi w takich obszarach jak budownictwo, handel, projektowanie, usługi techniczne, zdrowie i doradztwo. Społeczność biznesowa obu krajów odbywa regularne spotkania i wizyty w celu zbadania możliwości współpracy gospodarczej i inwestycyjnej, szczególnie w sektorach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, takich jak rolnictwo, produkcja, bezpieczeństwo żywnościowe, transport, technologia i informatyka. Aby zbadać nowe możliwości wspierania i promowania współpracy gospodarczej, inwestycyjnej i turystycznej, Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych ds. dyplomacji ekonomicznej w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, przewodniczył delegacji gospodarczej wysokiego szczebla w Doha w listopadzie ubiegłego roku. Delegacja spotkała się z kilkoma wyższymi urzędnikami Kataru i liderami biznesu, aby omówić sposoby poprawy współpracy z Katarsko-Polską Radą Biznesu, Katarskim Centrum Finansowym (QFC), Katarskim Urzędem Wolnych Celów Celnych (QFZA), Agencją Promocji Inwestycji Katar (Invest Qatar), Katarskie Stowarzyszenie Biznesmenów (QBA), Katarski Park Naukowo-Technologiczny (QSTP) oraz Microsoft Qatar Szef delegacji otworzył także Katarsko-Polskie Forum Nowych Technologii, w którym wzięło udział ok. 20 polskich firm. W trzeciej edycji zbadano możliwości handlowe i inwestycyjne w sektorze technologii w obu krajach. W sierpniu 2022 r. QFC podpisało Memorandum of Understanding (MoU) z Fundacją Digital Poland, aby wzmocnić współpracę w sektorze cyfrowym i zachęcić do rozwoju nowych. technologie cyfrowe przyspieszają. Niniejsze Porozumienie stanowi pierwszy krok w realizacji ambicji QFC nawiązania długoterminowej współpracy z polskimi instytucjami. Polska jest obecnie jedną z największych gospodarek w Europie Wschodniej i aspiruje do roli hubu energetycznego. Jego różnorodność geograficzna przyciąga inwestycje ze wszystkich sektorów i zajmuje czwarte miejsce na świecie pod względem wskaźników inwestycji ze względu na korzystny klimat inwestycyjny i liczne możliwości. Polska oferuje szereg projektów partnerstwa i inwestycji z Katarem, szczególnie w sektorze energetycznym, a także w perspektywicznych sektorach, takich jak żywność i rolnictwo, usługi medyczne, badania i rozwój oraz wspólna pomoc humanitarna. Ponadto istnieją znaczne możliwości w zakresie turystyki, sportu i kultury. Według statystyk Banku Światowego Polska jest szóstą co do wielkości gospodarką w Unii Europejskiej, z szacunkowym PKB na poziomie 688 miliardów dolarów w 2022 roku. Polska, zajmująca powierzchnię ponad 312 000 kilometrów kwadratowych i liczącą 38 milionów mieszkańców, jest bramą do Europy Wschodniej i jest domem dla 250 milionów ludzi. Produkcja żywności odgrywa w Polsce ważną rolę, gdyż 50 proc. powierzchni kraju jest wykorzystywane w rolnictwie. Obydwa kraje mają wspólne obiecujące wizje i aspiracje dotyczące zapewnienia swoim obywatelom stabilności i dobrobytu. Polska wysoko ceni rosnącą rolę polityczną i gospodarczą Kataru w regionie oraz wysoko ceni jego międzynarodowy i regionalny wkład w promowanie bezpieczeństwa i stabilności w różnych częściach świata.

READ  Bank Światowy podwyższa prognozę wzrostu gospodarczego Polski do 3% w obliczu opóźnionego ożywienia gospodarczego
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *