Connect with us

Gospodarka

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie publikuje pierwsze wytyczne dotyczące raportowania ESG

Published

on

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) opublikował swoje pierwsze wytyczne dotyczące raportowania ESG dla katalogowany Firmy – a 50 stron Ręcznie to został opracowany we współpracy z Eksperci branżowi.

Kontekst: Polskie środowisko konsumentów i przedsiębiorców jest coraz bardziej zaniepokojone czynnikami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego (ESG), chociaż brak ustandaryzowanych mechanizmów raportowania wprowadza inwestorów w błąd co do prawdziwego zakresu wyników ESG ich portfela.

W grudniu 2020 r.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nawiązała współpracę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), aby zapewnić przejrzystość sprawozdawczości ESG. Poprosiła globalną firmę konsultingową Steward Redqueen, zajmującą się zrównoważonym rozwojem, o pomoc w opracowaniu szeregu wytycznych dla spółek notowanych na giełdzie. Ostateczny dokument został już opublikowany.

„Wytyczne te nie są nowym standardem, nie zastępują zobowiązań prawnych ani nie wprowadzają nowych wskaźników” – powiedział Wouter Scheepens, partner w Steward Redqueen. „Jest to raczej mapa drogowa, która opiera się na uznanych na całym świecie miarach raportowania i zapewnia firmom praktyczne narzędzie do budowania ukierunkowanych zdolności raportowania”.

W nowych wytycznych zostanie uwzględniona unijna dyrektywa w sprawie sprawozdawczości niefinansowej, która jest wdrażana przez polskie prawo od 2017 r., Podobnie jak rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji o zrównoważonych finansach. ogólnounijne rozporządzenie taksonomiczne; oraz zalecenia globalnej grupy zadaniowej ds. ujawnień finansowych związanych z klimatem. Wytyczne oparły się również na opiniach spółek publicznych, inwestorów i konsumentów.

Wspólny punkt kompleksowej obsługi, w którym można uzyskać informacje na temat przepisów ESG: dokument stanowi narzędzie porównawcze dla polskich firm na różnych etapach ich podróży do ESG. „Na poziomie makro, wytyczne te będą motorem przejścia na bardziej zrównoważoną gospodarkę i sprawią, że inwestycja będzie bardziej atrakcyjna dla regionu” – dodał Scheepens.

A dla coraz bardziej odpowiedzialnej bazy konsumentów i inwestorów prywatnych w Polsce bardziej przejrzysty model raportowania pomoże utrzymać cel i wartość prowadzonej przez nią działalności finansowej. Jest to dodatek do zysków pieniężnych, które można osiągnąć dzięki portfelowi zweryfikowanemu przez ESG.

READ  Polska przyjmuje nowe przepisy podatkowe dla małych firm

„Integracja ESG pomaga firmom efektywnie zarządzać długoterminowymi ryzykami i tworzyć wartość dla wszystkich interesariuszy, w tym akcjonariuszy” – powiedziała Izabela Olszewska, członek zarządu GPW. Zacytowała ankietę GPW z października 2019 r., Z której wynika, że ​​prawie 90% inwestorów na polskich rynkach kapitałowych dostrzega związek między dobrymi praktykami ESG a wysokimi wynikami.

Dla EBOR projekt jest zgodny z szerszym podejściem do przejścia na zieloną gospodarkę – zieloną inicjatywą finansową, której celem jest połączenie rozwoju gospodarczego z niską emisją dwutlenku węgla i długoterminową odpornością. „W Polsce dwie trzecie finansowania EBOR w 2020 r. Jest przyjazne dla środowiska” – powiedział Grzegorz Zieliński, dyrektor EBOR na Europę Środkową i kraje bałtyckie.

„Cieszymy się, że możemy współpracować z GPW przy opracowywaniu ujawnień ESG i dostarczaniu odpowiednich wskazówek dotyczących tego, co i jak emitenci powinni ujawniać przy raportowaniu elementów ESG dotyczących ich działalności” – podsumował.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *