Connect with us

Gospodarka

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie publikuje pierwsze wytyczne dotyczące raportowania ESG

Published

on

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) opublikował swoje pierwsze wytyczne dotyczące raportowania ESG dla katalogowany Firmy – a 50 stron Ręcznie to został opracowany we współpracy z Eksperci branżowi.

Kontekst: Polskie środowisko konsumentów i przedsiębiorców jest coraz bardziej zaniepokojone czynnikami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego (ESG), chociaż brak ustandaryzowanych mechanizmów raportowania wprowadza inwestorów w błąd co do prawdziwego zakresu wyników ESG ich portfela.

W grudniu 2020 r.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nawiązała współpracę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), aby zapewnić przejrzystość sprawozdawczości ESG. Poprosiła globalną firmę konsultingową Steward Redqueen, zajmującą się zrównoważonym rozwojem, o pomoc w opracowaniu szeregu wytycznych dla spółek notowanych na giełdzie. Ostateczny dokument został już opublikowany.

„Wytyczne te nie są nowym standardem, nie zastępują zobowiązań prawnych ani nie wprowadzają nowych wskaźników” – powiedział Wouter Scheepens, partner w Steward Redqueen. „Jest to raczej mapa drogowa, która opiera się na uznanych na całym świecie miarach raportowania i zapewnia firmom praktyczne narzędzie do budowania ukierunkowanych zdolności raportowania”.

W nowych wytycznych zostanie uwzględniona unijna dyrektywa w sprawie sprawozdawczości niefinansowej, która jest wdrażana przez polskie prawo od 2017 r., Podobnie jak rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji o zrównoważonych finansach. ogólnounijne rozporządzenie taksonomiczne; oraz zalecenia globalnej grupy zadaniowej ds. ujawnień finansowych związanych z klimatem. Wytyczne oparły się również na opiniach spółek publicznych, inwestorów i konsumentów.

Wspólny punkt kompleksowej obsługi, w którym można uzyskać informacje na temat przepisów ESG: dokument stanowi narzędzie porównawcze dla polskich firm na różnych etapach ich podróży do ESG. „Na poziomie makro, wytyczne te będą motorem przejścia na bardziej zrównoważoną gospodarkę i sprawią, że inwestycja będzie bardziej atrakcyjna dla regionu” – dodał Scheepens.

A dla coraz bardziej odpowiedzialnej bazy konsumentów i inwestorów prywatnych w Polsce bardziej przejrzysty model raportowania pomoże utrzymać cel i wartość prowadzonej przez nią działalności finansowej. Jest to dodatek do zysków pieniężnych, które można osiągnąć dzięki portfelowi zweryfikowanemu przez ESG.

READ  Polska: CPI w czerwcu potwierdzony na poziomie 4,4%

„Integracja ESG pomaga firmom efektywnie zarządzać długoterminowymi ryzykami i tworzyć wartość dla wszystkich interesariuszy, w tym akcjonariuszy” – powiedziała Izabela Olszewska, członek zarządu GPW. Zacytowała ankietę GPW z października 2019 r., Z której wynika, że ​​prawie 90% inwestorów na polskich rynkach kapitałowych dostrzega związek między dobrymi praktykami ESG a wysokimi wynikami.

Dla EBOR projekt jest zgodny z szerszym podejściem do przejścia na zieloną gospodarkę – zieloną inicjatywą finansową, której celem jest połączenie rozwoju gospodarczego z niską emisją dwutlenku węgla i długoterminową odpornością. „W Polsce dwie trzecie finansowania EBOR w 2020 r. Jest przyjazne dla środowiska” – powiedział Grzegorz Zieliński, dyrektor EBOR na Europę Środkową i kraje bałtyckie.

„Cieszymy się, że możemy współpracować z GPW przy opracowywaniu ujawnień ESG i dostarczaniu odpowiednich wskazówek dotyczących tego, co i jak emitenci powinni ujawniać przy raportowaniu elementów ESG dotyczących ich działalności” – podsumował.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *