Connect with us

Najważniejsze wiadomości

Eksport do Polski generuje ponad 5 mld euro

Published

on

Handel z Polską znacznie wzrósł od 2004 roku, kiedy to kraj wstąpił do Unii Europejskiej. W 2019 roku Polska miała 2,6 proc. Udziału w całkowitym holenderskim eksporcie, po 1,3 proc. (3,2 mld euro) w 2004 r. Maszyny i środki transportu stanowiły 40 proc. (5,4 mld euro) eksportu towarów. , Produkty gotowe 22 proc. (1,3 mld euro). 4-procentowy wzrost eksportu towarów w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku wynikał z silnego wzrostu reeksportu sprzętu elektrycznego.

Import towarów wzrósł do 9 miliardów euro

W latach 2004-2019 import towarów z Polski wzrósł z 2 do 9 mld euro. W ubiegłym roku Polska odpowiadała za 2,0 proc. Całkowitego importu towarów (prawie 460 mld euro). Ponad 33 proc. Importu stanowiły maszyny i środki transportu (3 mld euro), a 32 proc. Towary przemysłowe (2,9 mld euro).