Connect with us

technologia

Bank Światowy: Polska musi inwestować w produktywność biznesu, aby pobudzić wzrost gospodarczy – Edukacja w Indiach | Najnowsze wiadomości edukacyjne | Wiadomości o edukacji globalnej

Published

on

WARSZAWA – Przez ostatnie trzydzieści lat Polska była jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie. Według nowego raportu Banku Światowego, aby nadążać za zaawansowanymi gospodarkami Europy Zachodniej, kraj ten powinien wspierać poprawę produktywności firm za pomocą odpowiednich instrumentów publicznych, w tym tych skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw. Raport powstał we współpracy z GUS, który przygotował dane i współpracował z zespołem Banku Światowego w zakresie obliczeń i analiz ekonometrycznych (wnioski i rekomendacje dotyczące polityk publicznych zawarte w raporcie należą do Banku Światowego).

W ciągu ostatnich trzech dekad PKB Polski potroił się, aw 2009 r. kraj osiągnął status kraju o wysokich dochodach według metodologii Banku Światowego. Jednak z dochodem per capita wynoszącym dwie trzecie dochodu per capita w „starych krajach członkowskich UE” Polska nie dogoniła jeszcze krajów Europy Zachodniej.

Luka widoczna jest także na poziomie poszczególnych firm. Na przykład przeciętna firma przemysłowa w Polsce potrzebuje trzy razy więcej pracowników niż jej niemiecki odpowiednik, aby wyprodukować ten sam produkt. Ponadto z raportu Banku Światowego wynika, że ​​wzrost całkowitej produktywności czynników produkcji (TFP) w przetwórstwie przemysłowym w Polsce od 2012 r. utrzymuje się w stagnacji, a wzrost produkcji wynika głównie z rosnącej kapitałochłonności.

„Pomimo zawirowań w światowej gospodarce spowodowanych kryzysem finansowym 2008-2009 i pandemią COVID-19, dynamiczny, ale stabilny rozwój Polski jest ekonomicznym modelem sukcesu” – mówi Marcus Heinz, przedstawiciel Banku Światowego w Polsce i Kraje bałtyckie. „Kraj wciąż stoi przed poważnymi wyzwaniami, takimi jak radzenie sobie z niskim poziomem inwestycji i wyzwaniem starzenia się społeczeństwa. W niniejszym raporcie podkreślono, że jednym ze sposobów na utrzymanie tempa rozwoju jest inwestowanie w produktywność firmy i przedstawianie zaleceń w tym zakresie”.

Przede wszystkim wzmocnienie umiejętności menedżerskich i kadry pracowniczej, świadczenie usług doradztwa biznesowego oraz promowanie sieci i klastrów biznesowych może przyczynić się do poprawy wyników Polski w zakresie kluczowych wskaźników innowacyjności i gospodarki cyfrowej. Obecnie Polska zajmuje 23. miejsce w unijnym indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego oraz 24. w rankingu Innovation Scoreboard. Z badań Banku Światowego wynika, że ​​około pięćdziesiąt procent firm w Polsce nie zaczęło jeszcze korzystać z najbardziej podstawowych narzędzi zarządzania.

READ  Firma Apple udostępnia instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów z ponowną instalacją systemu macOS na komputerach Mac M1

Po drugie, biorąc pod uwagę, że małe i średnie przedsiębiorstwa są motorem wzrostu produktywności w Polsce, małe i średnie przedsiębiorstwa powinny być wspierane polityką publiczną, która usuwa bariery, w tym regulacyjne i finansowe, utrudniające wejście na rynek i konkurencję. Ponadto środki polityczne muszą zająć się potencjalnymi barierami dla MŚP w przyjmowaniu technologii cyfrowych. Według badań Banku Światowego prawie połowa firm w Polsce twierdzi, że nie musi inwestować w cyfryzację.

Po trzecie, polityka gospodarcza kraju powinna koncentrować się na wspieraniu eksportu i przyłączaniu polskich firm do globalnych łańcuchów dostaw. Można to ułatwić dzięki takim środkom, jak promocja handlu zagranicznego i inwestycje mające na celu zmniejszenie kosztów działalności eksportowej (np. bardziej restrykcyjna polityka certyfikacji) oraz podnoszenie świadomości w świecie biznesu.

Bank Światowy wspierał polskie instytucje w ich wysiłkach na rzecz poprawy konkurencyjności i produktywności gospodarczej, w tym na poziomie lokalnym. Na przykład wiedza i rekomendacje Banku Światowego przyczyniły się do powstania Podkarpackiego Centrum Innowacji w Rzeszowie, którego misją jest wypełnianie luki między nauką a biznesem w zakresie badań, rozwoju i innowacji.

Opublikowany dziś raport zatytułowany „Sposoby wzrostu produktywności w Polsce: perspektywa na poziomie przedsiębiorstwa” został przygotowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Wspierania Reform Strukturalnych oraz przy wsparciu i partnerstwie DG REFORM Komisji Europejskiej.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.