Connect with us

Gospodarka

Wzrost PKB Polski w czwartym kwartale 2023 r. spowolni do 1%.

Published

on

Wzrost PKB Polski w czwartym kwartale 2023 r. spowolni do 1%.
Według błyskawicznych szacunków GUS, w czwartym kwartale (IV kwartale) 2023 r. dynamika produktu krajowego brutto (PKB) w Polsce spowolniła. PKB kraju, mierzony wolumenowo, a nie skorygowany sezonowo, odnotował wzrost rok do roku zaledwie o 1 proc. , co oznacza znaczne spowolnienie w porównaniu ze wzrostem wynoszącym 2,5% w tym samym okresie w 2022 r.

Pomimo tego spowolnienia, PKB w IV kwartale 2023 r. udało się utrzymać na poziomie z poprzedniego kwartału, wyrównanym sezonowo i opartym na cenach stałych z roku referencyjnego 2015. Ponadto sezonowo skorygowany PKB wzrósł o 1,7 proc. w porównaniu do czwartego kwartału ubiegłego roku.

Wzrost PKB w Polsce spowolnił z 2,5 proc. w analogicznym okresie 2022 r. do 1 proc. w IV kwartale 2023 r. Pomimo spowolnienia sezonowo skorygowany PKB w IV kwartale 2023 r. pozostał stabilny w porównaniu do poprzedniego kwartału, zwiększając się o 1,7 procent. Sezonowo skorygowany PKB również odnotował wzrost o 1 proc. w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego.

Według GUS sezonowo skorygowany PKB, liczony na podstawie stałych cen średnich z roku poprzedniego, odnotował wzrost o 1 proc. w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego.

Biuro informacyjne Fibre2Fashion (DP)


READ  Polska umożliwia dziennikarzom dostęp do obszaru zastrzeżonego na Białoruś
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *