Connect with us

Nauka

UNICEF i Ministerstwo Edukacji i Nauki promują edukację włączającą

Published

on

UNICEF i Ministerstwo Edukacji i Nauki promują edukację włączającą

Warszawa, 24 marca 2023 r. – Dostępna i włączająca edukacja wysokiej jakości jest kluczowa dla wszystkich dzieci, w tym tych, które uciekły przed wojną na Ukrainie i dzieci niepełnosprawnych. Takie wnioski płyną z międzynarodowej konferencji zorganizowanej dziś w Warszawie przez Biuro UNICEF ds. Reagowania na Uchodźców w Polsce, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Międzynarodowa konferencja „Dziecko jest dzieckiem: Narodowy Dialog na rzecz promowania dostępnej i włączającej edukacji”, której celem było promowanie edukacji dostępnej i włączającej poprzez dyskusję na temat kontekstu edukacyjnego w Polsce oraz dobrych praktyk krajowych i międzynarodowych. Uczestnikami byli przedstawiciele wysokiego szczebla z polskich ministerstw i gmin, międzynarodowi i lokalni eksperci i specjaliści w dziedzinie edukacji, uniwersytety, dyrektorzy i nauczyciele szkół, a także organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające na rzecz praw dziecka.

„Edukacja włączająca to najskuteczniejszy sposób zapewnienia wszystkim dzieciom równych szans na uczęszczanie do szkoły, naukę i rozwijanie umiejętności niezbędnych do prawidłowego rozwoju.– powiedział dr Rashed Mustafa, Krajowy Koordynator Biura Reagowania na Uchodźców UNICEF w Polsce. „Dzisiaj przyjrzeliśmy się barierom, na jakie napotykają dzieci w Polsce, w tym uchodźcom z Ukrainy i dzieciom niepełnosprawnym, w dostępie do wysokiej jakości możliwości uczenia się, oraz temu, jak możemy wspólnie pokonać te bariery”.

„Każde dziecko, każdy uczeń – niezależnie od tego, do której szkoły uczęszcza: zwykłej czy specjalnej – musi mieć zapewnione odpowiednie warunki do rozwijania swojego potencjału, swoich umiejętności, a w razie potrzeby otrzymać odpowiednie wsparcie. Ważne jest, aby przygotować najlepszą możliwą drogę do samodzielności w dorosłości – niezależnego, godnego i satysfakcjonującego życia. Alimenty na rzecz dziecka powinny zostać przyznane możliwie jak najszybciej po zidentyfikowaniu potrzeby. Ponieważ „zmieniając początek historii, możesz zmienić całą historię”, – powiedziała Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, która otworzyła całodniowe wydarzenie na Uniwersytecie Warszawskim.

Wśród prelegentów znaleźli się także Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Paweł Wdówik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Anna Korfel-Jasińska, Zastępca Prezydent Miasta Krakowa ds. Oświaty, Sportu i Turystyki oraz Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Oświaty.

UNICEF współpracuje z polskim Ministerstwem Edukacji i Nauki, aby zapewnić dostępną i włączającą edukację wszystkim dzieciom z Ukrainy, w tym tym niepełnosprawnym. Obejmuje to doskonalenie zawodowe nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli przedmiotu i dyrektorów, w zakresie wspierania uczniów, rodziców i nauczycieli.

Współpracujemy także z rządem centralnym i 12 gminami w całym kraju, aby świadczyć usługi edukacyjne, podnosić świadomość dotyczącą dostępnej i włączającej edukacji, wykorzystywać nowoczesne podejścia pedagogiczne i najlepsze praktyki. Ma to na celu zapewnienie wszystkim dzieciom, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, równych szans na uczęszczanie do szkoły, naukę i rozwijanie umiejętności niezbędnych do prawidłowego rozwoju. W ramach tych prac około 16 000 pedagogów zostanie przeszkolonych w zakresie wspierania dostępnej i włączającej edukacji wszystkich dzieci w przedszkolach i szkołach w całej Polsce.

UNICEF wspiera także ośrodki edukacji, rozwoju, terapii i wsparcia psychospołecznego dla dzieci niepełnosprawnych w całej Polsce. Ośrodki świadczą usługi obejmujące zdrowie psychiczne i wsparcie psychospołeczne, terapię indywidualną i grupową, wczesną diagnostykę i skierowania. Akcja skierowana jest do dzieci z Ukrainy i innych grup uchodźców i migrantów, a także społeczności lokalnej.

Celem dzisiejszej konferencji jest pomoc w wypracowaniu wspólnego zrozumienia i konsensusu w sprawie kluczowych elementów dostępnego, wysokiej jakości systemu edukacji włączającej, które wymagają przyszłych działań i wsparcia. UNICEF planuje kontynuować te prace w roku 2023 i później, poprzez swój program edukacyjny realizowany we współpracy z władzami centralnymi i lokalnymi oraz partnerami z organizacji pozarządowych oraz poprzez swoje działania w tej przestrzeni, tak aby każde dziecko mogło uczęszczać do każdej klasy w Polsce.

READ  Putin wbija nóż w „krwawiącą UE” nową umową gazową: „Trzeba powstrzymać” | Nauka | Aktualności
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *