Connect with us

Nauka

Środowisko i klimat Polski centralnej w okresie ostatniego interglacjału – grudzień – 2023 – Aktualności – Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku

Published

on

Środowisko i klimat Polski centralnej w okresie ostatniego interglacjału – grudzień – 2023 – Aktualności – Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku

Pragniemy zaprezentować najnowszy artykuł na temat środowiska i klimatu Równiny Garwolińskiej, którego autorami są m.in Doktor Aleksandra Bober (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii UMCS) i Doktor Magdalena Kończak (Katedra Hydrologii i Klimatologii UMCS). Artykuł ukazał się w czasopiśmie Kwartalnik Geologiczny i jest jednym z rezultatów projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki:

Bober A.Drzymulska D., Stachowicz-Rybka R., Kończak M., Żarski M., 2023. Rejestracja wysokiej rozdzielczości późnego paleośrodowiska Saaliów i Eemów: studium przypadku Strugi i Parysowa (centralna Polska). Kwartalnik Geologiczny 67:37, http://dx.doi.org/10.7306/gq.1707.

Eemskie osady organogeniczne, analizowane na stanowiskach Struga i Parysów (Równina Garwolińska, środkowa Polska), ujawniają historię roślinności. Analiza palinologiczna wsparta analizą makroskamieniałości roślin ujawnia sukcesję pyłkową obejmującą siedem regionalnych stref skupisk pyłkowych, E1-E7 RPAZ, w obrębie których zarejestrowano taksony wskaźnikowe dla różnych cech klimatycznych (głównie temperatury i wilgotności, w tym Tilia tomentosa i Hedera helix). Ponadto profil Strugi G-120 obejmuje odcinek osadów górnosalskich, w którym mowa jest o oscylacjach stadialnych i międzystadialnych. Dane potwierdziły wcześniejsze ustalenia, że ​​najcieplejsza i najbardziej mokra część interglacjału eemskiego wystąpiła w fazie leszczyny (E4 RPAZ) i na początku fazy grabu (E5 RPAZ). Najmłodsza część stadium karpia charakteryzuje się spadkiem wilgotności i stopniowym spadkiem temperatury powietrza. W okresie teokratycznym obejmującym fazę jodłową (E6 RPAZ) i sosnową (E7 RPAZ) w badanych jeziorach ponownie uwidacznia się zwiększona wilgotność i podnoszący się poziom wody. Zrekonstruowaną sukcesję roślinną i warunki klimatyczne omówiono w szerszym kontekście innych profili eemskich z Polski i krajów sąsiadujących. Potwierdzają one w dużej mierze, że Równina Garwolińska wykazywała wówczas typowe cechy klimatu przejściowego, od klimatu oceanicznego w Europie Zachodniej po klimat kontynentalny za wschodnimi granicami Polski.

Lista publikacji pracowników Instytutu

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *