Connect with us

technologia

Rewolucja w żywieniu ryb w interesie różnorodności biologicznej

Published

on

Rewolucja w żywieniu ryb w interesie różnorodności biologicznej

Jeszcze przed II wojną światową Polski Związek Wędkarski zajmował się stanem środowiska wód śródlądowych Uzupełnianie rzeki dzieje się pod ich patronatem.

Twoje zaangażowanie znajduje w tym odzwierciedlenie innowacyjny projekt finansowany ze środków UE Celem jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnej technologii ekstrudowana pasza wzbogacona larwami owadów.

Na potrzeby tego projektu poznański oddział stowarzyszenia zgromadził zróżnicowaną grupę interesariuszy, w tym naukowców, studentów i operatorów akwakultury.

Innowacje oparte na współpracy – plan zrównoważonej akwakultury

The pomysł (Leuciscus idus) to rodzima ryba europejska należy do rodziny karpiowatych reofilnych, które preferują życie w wodach szybko płynących. Idy są naturalnie obecne w Polskie rzeki i odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu różnorodności biologicznej, w tym jako ważna część naturalnego łańcucha pokarmowego. Wiele ryb, np. karp, ulubiony przez lokalnych wędkarzy, żeruje na mniejszych rybach, takich jak młode osobniki. Jednakże, Stan populacji jaziego na wolności zależy od działań ochronnych, w szczególności od regularnego zarybiania.

Aby zachować różnorodność biologiczną, ważne jest, aby młode zwierzęta wykorzystywane do odnowy populacji były zdrowe, ponieważ zwiększa to ich szanse na przeżycie po wypuszczeniu. Aby młodzi ludzie byli zdrowi, Pasza stosowana w okresie odchowu ma kluczowe znaczenieDlatego Polski Związek Wędkarzy zwrócił się o pomoc do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Naukowcy i wędkarze opracowali wspólnie ekstrudowana pasza wzbogacona larwami owadów. Do zalet pasz ekstrudowanych zalicza się zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska dłuższą stabilność w wodzie (od 12 do 36 godzin). W porównaniu do konwencjonalnych rodzajów żywności pozostaje nienaruszony odżywka lepszy i oferuje lepszą strawność, wysoką wydajność i wysoki współczynnik konwersji. Ekstrudowana pasza to produkt zrównoważony i wysokiej jakości, który zwiększa rentowność hodowli ryb.

Najnowocześniejsza infrastruktura

W ramach projektu pracowano także nad rozwojem najnowocześniejszej infrastruktury, w tym m.in innowacyjna linia do produkcji pasz i obiekt hodowlany Stosowany jest system zamknięty, tzw. System Recyrkulacji Akwakultury (RAS), który można zainstalować bezpośrednio w gospodarstwie.

Wnętrze domu hodowlanego ryb reofilnych

©M. Rakowski

Przy testowaniu tej innowacyjnej paszy na bazie larw oraz ośrodka hodowlanego RAS nawiązał współpracę Polski Związek Wędkarzy lokalne hodowle rybne. Umożliwiło im to zebranie informacji zwrotnych bezpośrednio od branży – cenny wkład w udoskonalenie modelu produkcji dla gospodarstw różnej wielkości, z korzyścią zarówno dla dużych, jak i małych producentów. Dotychczasowe opinie są pozytywne. Jak mówi jeden z właścicieli gospodarstw uczestniczących w programie: „Większa przeżywalność narybku i niższe koszty paszy to największe zalety.

Projekt jest tego doskonałym przykładem Siła współpracy, innowacji i zrównoważonych praktyk w akwakulturze. Wyposażając lokalnych producentów akwakultury w narzędzia i wiedzę niezbędną do produkcji własnej zrównoważonej paszy, projekt ten może pomóc w utorowaniu drogi dla bardziej odpornej i świadomej ekologicznie przyszłości akwakultury.

Zmniejszanie śladu ekologicznego akwakultury

Projekt był doskonałą okazją do przetestowania produkcji zrównoważonej i zasobooszczędnej paszy, która zmniejsza wpływ akwakultury na środowisko. Jego wpływ wykracza nawet poza same hodowle rybne, zapewniając następujące korzyści zrównoważona alternatywa białkowa dla mączki rybnej i oleju rybnego z oceanów. Wspiera także ochronę różnorodności biologicznej rzek i jezior, ponieważ reofilne ryby karpiowate odgrywają kluczową rolę w tych ekosystemach.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwoju i dokładnych wynikach hodowli ekstrudowanych pasz wzbogaconych młodymi jaziami i larwami owadów?

Przeczytaj cały artykuł badawczy na Animals | Bezpłatny pełny tekst | Substytut żywności dla mączki rybnej z Hermetia oświetla I Molitor Tenebrio Posiłki larwalne poprawiają wydajność wzrostu i stan odżywienia Ide (Leuciscus idus) Młodzi ludzie (mdpi.com)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *