Connect with us

Najważniejsze wiadomości

Realizacja przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka: Sprawozdanie Sekretarza Generalnego

Published

on

A raport poprzez sekretarz generalny Marija Pejčinovic Buric została opublikowana 23 listopada na temat poważnych kwestii poruszonych przez dwa orzeczenia Trybunału Federalnego Polski Trybunał Konstytucyjny z 24 listopada 2021 r. i 10 marca 2022 r. W wyrokach tych Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że Europejska Konwencja Praw Człowiekaspecjalny Artykuł 6który gwarantuje prawo do rzetelnego procesu sądowego (w rozumieniu art Europejski Trybunał Praw Człowieka), jest niezgodny z Konstytucją RP.

Sekretarz Generalny konkluduje, że ustanowione i wyłączne kompetencje Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości do stosowania i interpretowania praw określonych w Konwencji zostały zakwestionowane przez te dwa wyroki. W rezultacie zobowiązanie Polski do zagwarantowania wszystkim osobom podlegającym jej jurysdykcji prawa do rzetelnego procesu sądowego przez prawnie zagwarantowany niezawisły i bezstronny sąd nie jest na tym etapie wypełniane w polskim prawie. Sekretarz Generalna wyraziła zaniepokojenie rosnącą liczbą podobnych wyroków i związanych z nimi procesów sądowych toczących się przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.

W swoim raporcie Sekretarz Generalna podkreśla ścisłe zobowiązanie Polski do wykonania wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i podkreśla, że ​​stwierdzone niedociągnięcia muszą zostać naprawione przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości Komitet Ministrów w nadzorowaniu wykonania tych wyroków przez Polskę Artykuł 46 Konwencji. W grudniu 2022 r. Komitet Ministrów wykona wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach Xero Flor w Polsce sp. z oo, grupa spraw Reczkowicz, Broda i Bojara.

Raport ma służyć jako podstawa do dalszej współpracy z polskimi władzami w ramach konstruktywnego dialogu w celu zapewnienia pełnej realizacji prawa do rzetelnego procesu przez niezawisły i bezstronny sąd, które jest zapisane w polskim prawie.

READ  Koronawirus w Polsce. Protest branży fitness
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.