Connect with us

Gospodarka

Prezes Narodowego Banku Polskiego ogłasza niezmienione stopy procentowe do końca 2024 r. | Pstryknąć

Published

on

Prezes Narodowego Banku Polskiego ogłasza niezmienione stopy procentowe do końca 2024 r. |  Pstryknąć

Przesłanie konferencji prasowej jest zgodne z naszymi wnioskami z komunikatu RPP. Szanse na symboliczną obniżkę stóp procentowych spadły do ​​zera. Wcześniej spodziewaliśmy się obniżki o 25 punktów bazowych ze względu na presję ze strony dużych obniżek stóp procentowych ze strony innych banków centralnych w regionie, a także w USA i strefie euro.

W drugiej połowie 2023 r. stanowisko polityczne RPP uległo zmianie z ultraluźnego na neutralne, a ostatnio wręcz restrykcyjne. Znalazło to odzwierciedlenie w wielu komentarzach podczas konferencji prasowej.

Najpierw przed końcem 2023 roku prezes NBP twierdził, że realne stopy procentowe w okolicach -3% zaszkodzą gospodarce. Dziś zauważył, że nadal rosną (w kierunku wartości dodatnich), ale wywierają jedynie efekt hamujący inflację.

Po drugie, optymizm inflacyjny gubernatora został zastąpiony sceptycyzmem. Dużo komentarzy było na temat inflacji bazowej, jej obecnego wysokiego poziomu i wolniejszego spadku niż wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich. Ponadto istnieje duża niepewność co do kształtowania się inflacji ogółem w drugiej połowie roku. Gubernator zauważył, że to decyzje rządu w sprawie tempa normalizacji cen energii i ponownego wprowadzenia podatku VAT na żywność będą prawdopodobnie determinować ścieżkę inflacji. Dlatego tak restrykcyjne realne stopy procentowe są właściwe w obecnej sytuacji, w której perspektywy inflacji w drugiej połowie roku są bardzo niepewne.

Rada przyjmuje podejście wyczekujące i będzie podejmować decyzje na każdym posiedzeniu.

Jednak głównym punktem konferencji było stwierdzenie, że do końca roku mogłyby pojawić się propozycje podwyżek lub obniżek, ale zdaniem przewodniczącego nie znajdą one większości, więc stopy procentowe powinny pozostać bez zmian.

W odpowiedzi na pytanie profesora Dąbrowskiego z RPP o możliwe zacieśnienie polityki pieniężnej (QT) i możliwe podwyżki stóp procentowych, Glapiński odpowiedział, że jest to bardzo mało prawdopodobne. Podzielamy ten pogląd.

READ  Umowa gazowa amerykańsko-niemiecka szkodzi Ukrainie

Prezes nie widzi też możliwości obniżki stóp w drugiej połowie 2024 r., nawet w warunkach łagodzenia polityki pieniężnej przez inne banki centralne, gdyż dziś NBP dopiero „zabija” hydrę inflacji, a do końca roku nastąpi zrób to Case.

Naszym zdaniem Przewodniczący po raz kolejny przyznał, że RPP toleruje aprecjację złotego. Kiedy mówił o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, od razu wspomniał o wzmocnieniu złotego i powtarzał, że działa to dezinflująco.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *