Connect with us

technologia

Poparcie wyrażone w Polsce dla reform budowy nowego Kazachstanu, OBWE/ODIHR

Published

on

Poparcie wyrażone w Polsce dla reform budowy nowego Kazachstanu, OBWE/ODIHR

Poparcie wyrażone w Polsce dla reform budowy nowego Kazachstanu, OBWE/ODIHR

WARSZAWA. KAZINFORM – Perspektywy dalszego rozwoju współpracy między Kazachstanem a Polską, bieżące sprawy na agendzie międzynarodowej oraz kurs budowy „Nowego Kazachstanu” zostały omówione podczas wizyty roboczej wiceministra spraw zagranicznych Kazachstanu Romana Vassilenko w Warszawie, Kazinform dowiedział się z służba prasowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Kazachstanu.

W trakcie wizyty odbyły się spotkania z Szefem Biura Polityki Międzynarodowej przy Prezydencie RP Jakubem Kumochem, Wiceministrem Spraw Zagranicznych RP Marcinem Przydaczem, Współprzewodniczącym Wspólnej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej i I Wiceministrem Rozwoju oraz Technologia Grzegorz Piechowiak, Przewodniczący Parlamentarnej Grupy Współpracy „Polska – Kazachstan”, Przewodnicząca Sejmu i Senatu delegacji RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE Barbara Bartuś oraz posłowie Sejmu i Senatu jako dyrektor Biura ds. Demokracji OBWE Instytucje i prawa człowieka (ODIHR) Matteo Mecacci.

Podczas rozmów z okazji 30. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Republiką Kazachstanu a Rzeczpospolitą Polską Vassilenko szczegółowo poinformował swoich rozmówców o aktualnej sytuacji w Kazachstanie, przebiegu śledztwa w sprawie tragicznych wydarzeń styczniowych oraz kompleksowym stanie działania wzmacniające system ochrony praw człowieka, współdziałanie z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się prawami człowieka, trwające i planowane szeroko zakrojone reformy polityczne i społeczno-gospodarcze zgodne z kursem prezydenta Kassym-Jomarta Tokajewa na budowę nowego Kazachstanu. Przedstawiciele strony polskiej z zainteresowaniem zapoznali się z kazachskimi reformami mającymi na celu transformację polityczną i społeczno-gospodarczą kraju oraz wyrazili poparcie dla ich realizacji.

Podczas spotkania z szefem biura polityki międzynarodowej prezydenta RP Jakubem Kumochem główny nacisk położono na kwestie bezpieczeństwa regionalnego i globalnego, w tym związane z sytuacją na Ukrainie. Potwierdziła się również stabilność kursu Kazachstanu, zrównoważonej, wielowektorowej polityki zagranicznej.

Podczas spotkania w polskim MSZ rozmówcy wyrazili przekonanie, że wszechstronna współpraca w sferze politycznej, handlowej, gospodarczej, kulturalnej i humanitarnej będzie się dalej rozwijać z korzyścią dla narodów obu krajów. Z satysfakcją odnotowano regularne kontakty na wszystkich szczeblach oraz aktywny rozwój dialogu międzyparlamentarnego.

READ  Opis, zrzuty ekranu i data premiery Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name pojawiają się w narzędziu śledzenia cen PlayStation Store

Mając na uwadze przewodnictwo Polski w OBWE, potwierdzono gotowość Kazachstanu do ścisłej praktycznej współpracy z Warszawą na tej drodze, w tym realizacji spuścizny Szczytu w Astanie z 2010 roku.

Strony omówiły również harmonogram nadchodzących wydarzeń bilateralnych, w tym zaplanowaną na ten rok oficjalną wizytę przewodniczącego OBWE, ministra spraw zagranicznych RP Zbigniewa Raua w Kazachstanie.

Podczas spotkania Wassilenko ze swoim kolegą, współprzewodniczącym Wspólnej Międzypaństwowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, pierwszym wiceministrem rozwoju i technologii Piechowiakiem, omówiono plany rozwoju partnerstwa w handlu i inwestycjach. Strony z satysfakcją odnotowały, że mimo pandemii obroty handlowe między Kazachstanem a Polską w 2021 r. wyniosły 760,4 mln USD, czyli o 12,3% więcej niż w 2020 r. Od 2005 r. napływ inwestycji bezpośrednich brutto z Polski do Kazachstanu wyniósł 273 miliony dolarów, z czego prawie 50 milionów w ciągu ostatnich dwóch lat.

Strony omówiły przygotowania do IX posiedzenia kazachsko-polskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej zaplanowanego na 2022 r. w Warszawie, zwracając uwagę na ich ważną rolę w utrzymaniu stałych kontaktów roboczych pomiędzy zainteresowanymi organami państwowymi obu krajów.

Podczas wizyty zorganizowano okrągły stół z udziałem posłów Sejmu i Senatu RP poświęcony 30. rocznicy nawiązania kazachsko-polskich stosunków dyplomatycznych. Uczestnicy wydarzenia zwrócili uwagę na rosnącą rolę dyplomacji parlamentarnej we współczesnej polityce. Polscy parlamentarzyści wyrazili poparcie dla przebiegu reform politycznych w Kazachstanie, zmierzających do budowy II Rzeczypospolitej.

Podczas spotkania przewodnicząca Polsko-Kazachstańskiej Grupy Współpracy Parlamentarnej Barbara Bartuś została uhonorowana Medalem Jubileuszowym „30 lat Niepodległości Republiki Kazachstanu” przyznanym dekretem Prezydenta Kazachstanu za wkład w rozwój stosunki międzyparlamentarne między dwoma krajami.

Spotkanie z dyrektorem OBWE/ODIHR Mecacci potwierdziło stanowcze przywiązanie Kazachstanu do zasad i wartości OBWE, w tym w wymiarze humanitarnym. Vassilenko zaznaczył, że współpraca z tą organizacją jest jednym z priorytetów polityki zagranicznej Kazachstanu i wyraził chęć dalszej praktycznej współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka. Dyplomata Kazachstanu poinformował o konsekwentnych działaniach prezydenta i rządu Kazachstanu na rzecz wzmocnienia instytucji społeczeństwa obywatelskiego w kraju.

READ  Programista Yooka Laylee Playtonic ostrzega przed oszustwami „Lil Gator Game”

Szef ODIHR wyraził poparcie dla kursu modernizacji politycznej w Kazachstanie i potwierdził gotowość Urzędu do wszelkiej pomocy w jego realizacji.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *