Connect with us

Gospodarka

Polskie Grnictwo Naftowe i Gazownictwo SA: PGNiG angażuje się w rozwój polskiej gospodarki wodorowej

Published

on

14.10.2021 PGNiG angażuje się w rozwój polskiej gospodarki wodorowej

Polska spółka naftowo-gazowa przystąpiła do porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce, koordynowanego przez polskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dokument realizuje zapisy Porozumienia w sprawie budowy partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej oraz zawarcia sektorowej umowy wodorowej podpisanej w lipcu 2020 roku.

„Uczestnictwo w tworzeniu i rozwoju gospodarki wodorowej jest ogromnym wyzwaniem dla całej grupy i przyjmujemy to z pełną odpowiedzialnością. Jesteśmy w stanie zarządzać całym łańcuchem wartości wodoru, szczególnie w zakresie magazynowania i dystrybucji. Jestem pewien, że połączone siły do ​​osiągnięcia unijnych celów klimatycznych i energetycznych przyniosą oczekiwany sukces”,powiedział Robert Perkowski, wiceprezes zarządu PGNiG ds. operacyjnych oraz Prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Jednym z sygnatariuszy porozumienia jest Izba Gazu Ziemnego, zrzeszająca firmy z branży gazowniczej. Izba uczestniczy w projektach transformacji energetycznej, promuje wytwarzanie i wykorzystanie energii odnawialnej, w tym przyjaznych dla środowiska paliw gazowych, takich jak wodór i biometan. Dodatkowo komora gwarantuje bezpieczeństwo eksploatacji poprzez techniczną standaryzację wodoru i biometanu.

Celem porozumienia jest stworzenie ram współpracy podmiotów publicznych i prywatnych w rozwoju polskiej gospodarki wodorowej. Strony uznają rozwój zielonych technologii wodorowych za kluczowy element, który umożliwi polskiej gospodarce przejście na niską emisję dwutlenku węgla przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnych skutków społeczno-gospodarczych.

Dokument przedstawia listę długofalowych projektów oraz narzędzi organizacyjnych, instytucjonalnych, finansowych i legislacyjnych, które umożliwią ich skuteczną realizację. Porozumienie określa 55 kluczowych działań z czterema celami strategicznymi: badania i rozwój, inwestycje, ludzie i współpraca.

„Jako firma, która dąży do celów gospodarki niskoemisyjnej, dążymy do ciągłej ewolucji i poszukiwania rozwiązań na miarę XXI wieku. Technologie oparte na wodorze i biometanie są kluczowe dla PGNiG. W siedzibie firmy znajduje się laboratorium do testowania paliw alternatywnych. Wszystko to dowodzi, że jesteśmy otwarci i gotowi na zmianę, ’ powiedział Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu PGNiG ds. Rozwoju.

READ  Czy fundusze naprawcze umożliwią transformację gospodarczą V4 2.0?

ten Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce jest centralnym narzędziem wdrożeniowym firmy Polska strategia wodorowa do 2030 z perspektywą do 2040, wydłużając tym samym horyzont czasowy wdrożenia gospodarki wodorowej w Polsce jako integralnej części krajowego sektora energetycznego od 2030 r. Wydarzenie zainicjowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest kontynuacją tego, które odbyło się w lipcu 2020 r. po podpisaniu Deklaracja zamiaru budowy partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej oraz zawarcia sektorowej umowy wodorowej.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo opublikował tę treść w dniu 14 października 2021 i ponosi wyłączną odpowiedzialność za zawarte w nich informacje. Dystrybuowane przez Publiczny, nieedytowane i niezmienione, włączone 15 października 2021 14:31:02 UTC.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *