Connect with us

Gospodarka

Polska: ciągły spadek liczby zawodów

Published

on

15 października 2021 r. o. Piotr Kot, przez rok przewodniczący Konferencji Rektorów Wielkich Seminariów Duchownych w Polsce, odpowiadał na pytania Polskiej Agencji Katolickiej KAI o przyczyny kryzysu zawodowego.

W tym roku do seminariów diecezjalnych przystąpiło 242 kleryków, a do zakonów przystąpiło 114 kandydatów, łącznie 356 wpisów w porównaniu do 441 w roku 2020. Ten 20% spadek na początku roku akademickiego jest kontynuacją trendu z lat poprzednich.

Od ponad 12 lat liczba powołań kapłańskich w Polsce znacząco spadła. W seminariach i zamówieniach diecezjalnych było 498 wpisów w 2019 r., 828 w 2012 r. i 1078 w 2007 r. Jest to spadek o dwie trzecie w ciągu ostatnich 15 lat, jak polska agencja ustaliła już na 2020 r.

Pani Kot bardziej niż o kryzysie powołań mówi o kryzysie powołanych, „bo Bóg na pewno nie przestał przemawiać do serc młodych ludzi”. Ale ci, którzy słyszą zaproszenie do pójścia za nim, „czasami czują się niegodni lub niezdolni do takiego życia” – wyjaśnił.

46-letni polski ksiądz zwraca uwagę na brak odpowiednich wzorów do naśladowania w domu rodzinnym, wczesne uzależnienia, problemy osobowościowe i zaburzenia tożsamości. „Inni wahają się odpowiedzieć na wezwanie z powodu swojego negatywnego wizerunku Kościoła i kapłaństwa”.

Ponadto dodaje, młodzi ludzie we współczesnym świecie mają silne tendencje indywidualistyczne. Kariera, samorealizacja, kultura wydarzeń w połączeniu z hiperindywidualizmem w przeżywaniu wiary utrudniają decyzję o poświęceniu życia dla innych.

„Jeśli taki młody człowiek nie prowadzi życia w głębokiej modlitwie, nie może znaleźć duchowego towarzysza, ani otrzymać wsparcia we wspólnocie, która z entuzjazmem żyje autentyczną wiarą, trudno oczekiwać, że odpowie na wezwanie” – podkreśla. Pani Kot.

Od 2013 r. jest rektorem Wielkiego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, koordynatorem pracy z młodzieżą w Diecezji Legnickiej oraz delegatem biskupim ds. ochrony dzieci i młodzieży.

READ  Prezydent Polski Andrzej Duda przyjeżdża do Kijowa na spotkanie z Zełenskim

Co pani Kot prowadzi do zajęcia się innym aspektem, który określa jako „profesjonalny”: „Obecność seminarium w diecezji pomaga zwiększyć liczbę mężczyzn, którzy uznają swoje powołanie”.

W kwestii tworzenia seminariów międzydiecezjalnych ks. Kot zwrócił uwagę, że zbyt mała liczba kandydatów lub względy ekonomiczne mogą uniemożliwić utworzenie lub utrzymanie seminarium diecezjalnego.

Ale zanim zaczniemy jednoczyć seminaria, mówi, musimy najpierw zaprosić wiernych i zainteresowane parafie do modlitwy za powołanych i dawania świadectwa życia chrześcijańskiego.

Ważne jest, podkreśla, że ​​piękno wiary i aktualność programu są wyraźnie widoczne: „Młodzi ludzie są bardzo wrażliwi na autentyczność i sens swojego powołania. Przyciągają Cię ideały. Chodzi o to, że ci, których Pan powołał do kapłaństwa, mogą zdumiewać się perspektywą uczestnictwa we własnej misji Chrystusa”.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.