Connect with us

Nauka

Podsekretarz Stanu Henryka Mościcka – Dendys uczestniczy w I Kongresie Umiędzynarodowienia Nauki Polskiej – Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Published

on

Podsekretarz Stanu Henryka Mościcka – Dendys uczestniczy w I Kongresie Umiędzynarodowienia Nauki Polskiej – Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Podsekretarz Stanu Henryka Mościcka – Dendys uczestniczy w I Kongresie Umiędzynarodowienia Nauki Polskiej

14.05.2024

Wydarzenie odbyło się 13 maja 2024 roku w Gdańsku, pod honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kongres otworzył Wiceminister Nauki Profesor Andrzej Szeptycki, który podkreślił wysiłki polskiego środowiska akademickiego na rzecz inteligentnego umiędzynarodowienia polskiej nauki.

Wiceminister Mościcka-Dendys wzięła udział w panelu dotyczącym strategii rekrutacji studentów z zagranicy. Mówiła o wpływie polityki wizowej naszego kraju na określenie odpowiedzialnej strategii umiędzynarodowienia nauki, której celem będzie budowanie reputacji i poziomu kształcenia na uczelniach w Polsce. Podsekretarz Stanu podkreśliła, że ​​studenci zagraniczni muszą być rekrutowani zgodnie z polityką migracyjną państwa, realizowaną poprzez odpowiednią politykę wizową, zgodnie z priorytetami określonymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Podkreślił także znaczenie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, które należy brać pod uwagę podejmując decyzję o warunkach i wielkości rekrutacji cudzoziemców na studia w Polsce. Swoje stanowiska w tej sprawie przedstawiły także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Odbywający się w dniach 13-14 maja 2024 r. w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym I Kongres stanowi przestrzeń do kompleksowej debaty ze środowiskiem akademickim na temat kształtu krajowej strategii umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Przez dwa kolejne dni kilkaset osób, w tym przedstawiciele zagranicznych polskich uczelni, rad narodowych i władz państwowych, a także nauczyciele i pracownicy naukowi, dyskutowało o sposobach umiędzynarodowienia edukacji na polskich uczelniach.

Zdjęcia (3)

READ  Respiratory są skuteczniejsze niż maski chirurgiczne w ochronie przed infekcją - oto jak działają i kto powinien je nosić
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *