Connect with us

Gospodarka

Nigeria i GPAP promują praktyki gospodarki o obiegu zamkniętym i zieloną gospodarkę

Published

on

Nigeria i GPAP promują praktyki gospodarki o obiegu zamkniętym i zieloną gospodarkę

Federalne Ministerstwo Środowiska nawiązało współpracę partnerską z Global Plastic Action Partnership (GPAP), inicjatywą Światowego Forum Ekonomicznego, w celu ustanowienia Nigeria National Plastic Action Partnership (NPAP) w celu maksymalizacji potencjału odpadów z tworzyw sztucznych, stworzenia silnego łańcucha wartości przy jednoczesnej ochronie rosnącego wzrostu recyklingu odpadów.

Nigeria dołączyła do Global Plastic Action Partnership (GPAP) wraz z innymi krajami [Ghana, Indonesia, and Vietnam] jako czwarty kraj na świecie, który przystąpił do Global Plastics Action Partnership w celu rozwiązania problemów środowiskowych, w szczególności palącego problemu zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi.

Ta współpraca z GPAP zajmie się problemem zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi w nigeryjskim sektorze wytwórczym oraz promowaniem praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym i zielonej gospodarki w sektorach przemysłowych, jednocześnie zajmując się odpadami z tworzyw sztucznych od produkcji po konsumpcję i ponowne użycie.

Ponadto inicjatywa ta przeanalizuje scenariusz dotyczący odpadów z tworzyw sztucznych w Nigerii i będzie promować integrację między kluczowymi graczami w łańcuchu wartości rosnącej populacji Afryki, napędzaną przez szybko rozwijający się rynek towarów konsumpcyjnych i wzrost ilości odpadów pokonsumpcyjnych.

Najwyraźniej przyjęcie gospodarki o obiegu zamkniętym w Nigerii w celu zwalczania zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi pobudzi rozwój zielonej gospodarki pod względem zrównoważenia środowiskowego i rozwiąże palące problemy przemysłu tworzyw sztucznych w nigeryjskim sektorze produkcyjnym, aby skierować inwestycje we właściwym kierunku.

W otwarciu wzięli udział znakomici przedstawiciele różnych organizacji wysokiego szczebla i organów rządowych, w tym Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Handlu i Przemysłu, NESERA, Ambasador RP w Nigerii, UNIDO, Państwowej Agencji Ochrony Środowiska w Lagos, Lagos Business School, World Bank i UNIDO, między innymi.

Wcześniej Federalne Ministerstwo Środowiska we współpracy z Global Plastic Action Partnership (GPAP) i Światowym Forum Ekonomicznym (WEF) wdrażało NPAP w Nigerii od czerwca 2022 r., co doprowadziło do powołania 23-osobowej grupy zadaniowej z zainteresowanymi stronami z różnych sektorów, w tym rządu, sektora prywatnego, formalnego i nieformalnego, środowiska akademickiego i grup społeczeństwa obywatelskiego.

Na marginesie oficjalnego uruchomienia NPAP w Abudży minister środowiska Abdullahi Hassan Mohammed wyraził poparcie dla uruchomienia Nigeryjskiego Narodowego Partnerstwa na rzecz Działań Plastycznych (NPAP).

Podkreślił znaczące osiągnięcie Nigerii polegające na tym, że jest czwartym krajem, obok innych krajów, który przystąpił do Global Plastic Action Partnership (GPAP). [Ghana, Indonesia, and Vietnam]. Jego zdaniem świadczy to o niezachwianym zaangażowaniu Nigerii w rozwiązywanie problemów środowiskowych, w szczególności palącego problemu zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi.

Powiedział, że aktywnie uczestnicząc w GPAP, Nigeria pokazuje swoją determinację do współpracy w skali globalnej i szukania innowacyjnych rozwiązań w walce z zagrożeniem zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi.

Reprezentowany przez Charlesa Ikeah, wierzył, że uruchomienie programu pokazało wspólnotowe i zbiorowe wysiłki Nigerii w celu zaangażowania MDA, organizacji międzynarodowych i sektora prywatnego w skuteczne zwalczanie zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, jednocześnie wzmacniając jednostki, społeczności, rządy i wezwano sektor prywatny do zaangażowania się w walka z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi.

W swoim przemówieniu wstępnym Kristin Hughes, dyrektor ds. zasobów obiegu zamkniętego w World Economic Formu (WEF), pochwaliła Ministerstwo Środowiska za współpracę z Nigeryjską Narodową Grupą Działań Plastycznych (NPAP). Uznając potencjał Nigerii do przewodzenia Afryce w walce z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi, Hughes podkreślił, że kraj ten rozumie znaczenie światowego przywództwa, co doprowadziło do jego udziału w Global Plastic Action Partnership (GPAP).

Kierownik NPAP, ​​Daniel Oderinde, powiedział również, że scenariusz dotyczący tworzyw sztucznych w Nigerii zmusi kraj do zachęcenia do włączenia kluczowych graczy w łańcuch wartości i przyspieszenia recyklingu odpadów, zauważając, że partnerstwo zapewni finansowanie kluczowym graczom w recyklingu poprzez zwiększanie skali innowacji w celu finansowania odpadów z tworzyw sztucznych kolekcjonerzy.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *