Connect with us

Gospodarka

Konsumpcja napędza polską poprawę, inwestycje spadają | zatrzaski

Published

on

Konsumpcja napędza polską poprawę, inwestycje spadają |  zatrzaski

Źródła wzrostu PKB w I kwartale 2024 r. nie zaskoczyły nas ani nie nakreśliły zbyt optymistycznego obrazu gospodarki. Zgodnie z oczekiwaniami, ożywienie będzie napędzane przede wszystkim stopniowym ożywieniem konsumpcji. Pomimo większej skłonności gospodarstw domowych do oszczędzania, silny wzrost realnych dochodów do dyspozycji znajduje odzwierciedlenie we wzroście aktywności zakupowej. Konsumenci wspierają silny wzrost dochodów z pracy (dwucyfrowy wzrost nominalnych wynagrodzeń) i dochodów ze świadczeń socjalnych (wysoka indeksacja emerytur i zasiłków na dzieci itp.). Zbiega się to ze znacznym spadkiem inflacji z bardzo wysokiego poziomu w roku ubiegłym. Imponujący był wzrost spożycia publicznego (10,9% rok do roku), do czego przyczynił się m.in. wzrost wynagrodzeń w sektorze publicznym.

Z przykrością stwierdzamy, że nasza prognoza spadku inwestycji w I kwartale 2024 roku faktycznie się sprawdziła. Rozwój inwestycji był ściśle powiązany z zakończeniem projektów finansowanych z perspektywy finansowej UE 2014-20 oraz powolnym startem projektów z perspektywy 2021-27. Czynnik ten znacząco pobudził inwestycje publiczne w 2023 r. Inwestycje publiczne w ubiegłym roku wyniosły 5,0% PKB (najwyżej od 2011 r.), co jest mało prawdopodobne, aby powtórzyło się w 2024 r., zwłaszcza biorąc pod uwagę opóźnienie w realizacji Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Ubiegłoroczny boom inwestycyjny (ogółem wzrost o 13,1% w 2023 r. i 15,8% rok do roku w IV kwartale 2023 r.) był w około dwóch trzecich napędzany inwestycjami publicznymi. Inwestycje przedsiębiorstw (poza kilkoma dużymi inwestycjami, w tym rządowymi) są jednak słabe, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Dane za I kwartał 2024 r. ujawniły niski poziom inwestycji przedsiębiorstw. Oczekujemy poprawy aktywności inwestycyjnej w drugiej połowie 2024 r. i znacznego przyspieszenia w 2025 r.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *