Connect with us

Najważniejsze wiadomości

Komisja Europejska zatwierdza polski program 21 mln euro rekompensat dla firm dotkniętych działaniami na granicy polsko-białoruskiej

Published

on

Komisja Europejska zatwierdza polski program 21 mln euro rekompensat dla firm dotkniętych działaniami na granicy polsko-białoruskiej

Komisja Unii Europejskiej zatwierdziła zaproponowany przez Polskę program w wysokości 21 mln euro mający na celu zrekompensowanie firmom turystycznym szkód poniesionych w wyniku restrykcji na granicy polsko-białoruskiej.

Według Komisji program zrekompensuje wszystkim zainteresowanym przedsiębiorstwom straty poniesione w okresie od września 2021 r. do czerwca 2022 r., i zauważyła, że ​​pomoc będzie miała formę dotacji bezpośrednich.

Aby kwalifikować się do tej wyjątkowej pomocy, beneficjenci muszą wykazać, że ich sprzedaż spadła o co najmniej 25% w porównaniu ze sprzedażą zrealizowaną między wrześniem 2018 r. a czerwcem 2019 r. SchengenVisaInfo.com raporty.

Jeśli chodzi o kwotę, okazało się, że pomoc będzie ograniczona do 65 proc. średniego miesięcznego zysku na beneficjenta obliczonego na trzy miesiące przed wprowadzeniem zakazu ruchu turystycznego.

Akceptację polskich przepisów z zadowoleniem przyjęła wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, która podkreśliła, że ​​środek ten ograniczy potencjalne zakłócenia konkurencji.

„Ten program o wartości 21 mln euro pozwoli Polsce zapewnić godziwe odszkodowanie za szkody poniesione przez sektor turystyczny na granicy polsko-białoruskiej. Podjęty dzisiaj środek wesprze przedsiębiorstwa dotknięte tą wyjątkową sytuacją i jednocześnie ograniczy możliwe zakłócenia konkurencji”. jest stwierdzeniem Vestager.

Biorąc pod uwagę sytuację w kraju, we wrześniu 2021 r. Polska wprowadziła stan wyjątkowy na części województw lubelskiego i podlaskiego, obejmującym około trzykilometrowy pas wzdłuż zewnętrznej granicy UE z Białorusią.

Od czasu podjęcia takich środków turystom nie wolno wjeżdżać na obszar objęty ograniczeniami, a przedsiębiorstwa działające w sektorze turystycznym zostały poważnie dotknięte.

Teraz, gdy środek został oficjalnie zatwierdzony, Polska spodziewa się, że z programu skorzysta około 100 przedsiębiorstw.

Odnosząc się do zatwierdzenia środka, komisja uznała, że ​​jest on proporcjonalny i podkreśliła, że ​​zrekompensuje jedynie szkody bezpośrednio związane z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej.

READ  Al Hussaini spotyka się z polskim ministrem finansów w celu omówienia sposobów poprawy współpracy finansowo-gospodarczej

Komisja uznała również, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest zdarzeniem wyjątkowym iw związku z tym rozporządzenie jest uzasadnione.

„Polski system odszkodowań za szkody bezpośrednio związane z tym zdarzeniem jest uzasadniony— dodała komisja.

Ponadto Komisja zauważyła, że ​​rekompensata nie przekroczy tego, co jest konieczne, jednocześnie zauważając, że polski program został zatwierdzony zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *