Connect with us

Gospodarka

Dane z polskiego budownictwa potwierdzają ożywienie gospodarcze | Pstryknąć

Published

on

Dane z polskiego budownictwa potwierdzają ożywienie gospodarcze |  Pstryknąć

Szersza poprawa aktywności budowlanej we wrześniu

Produkcja budowlana wzrosła we wrześniu o 11,5% rok do roku (ING: 4,5%; konsensus: 5,9%), po wzroście o 3,5% rok do roku w sierpniu. To kolejny sygnał ożywienia gospodarczego. Solidnemu wzrostowi infrastruktury (budownictwo +17,9% rok do roku wobec 11,8% w sierpniu) towarzyszyło ożywienie w budownictwie mieszkaniowym (+3,9% po -5,0% w poprzednim miesiącu) i dwucyfrowy wzrost ( 10% w porównaniu do roku poprzedniego). w porównaniu do 0,9% w sierpniu) w budynkach o konstrukcji szachulcowej. Poprawę w budownictwie widać także w danych wyrównanych sezonowo: +3,7% miesiąc do miesiąca.

Budownictwo to kolejny obszar polskiej gospodarki, który wykazuje oznaki ożywienia

Produkcja budowlana, % r/r

Źródło: WNP.

Inżynieria lądowa wspierana ze środków UE

Utrzymujący się w ostatnich miesiącach dwucyfrowy wzrost w budownictwie lądowym to zasługa inwestycji publicznych współfinansowanych z funduszy europejskich. Zgodnie z zasadą t+3 rok 2023 jest ostatnim rokiem, w którym będzie możliwa wypłata środków z perspektywy finansowej 2014-20. Koniec perspektywy budżetowej UE zwykle wiąże się ze wzrostem wydatków, dlatego też w kolejnych miesiącach należy spodziewać się wzrostu tej kategorii.

Stymulowanie budownictwa mieszkaniowego poprzez łatwiejszy dostęp do kredytów hipotecznych

Ożywienie w budownictwie łączymy z (1) złagodzeniem bufora regulacyjnego, którego banki muszą używać przy obliczaniu zdolności kredytowej oraz (2) spadkiem oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych w wyniku obniżek stóp procentowych i oczekiwań banku centralnego dotyczących dalszych cięć oraz (3) ) uruchomienie w lipcu rządowego programu pożyczek 2%. Powyższe czynniki zwiększyły zdolność kredytową potencjalnych kredytobiorców i spowodowały wzrost popytu na nowe kredyty hipoteczne. W obliczu perspektywy zwiększonego popytu na mieszkania deweloperzy zareagowali zwiększeniem podaży.

Poprawa perspektyw na wykwalifikowaną pracę

Największą zmienność w ostatnich miesiącach odnotowano w robotach specjalistycznych obejmujących różne fazy procesu budowlanego, od pierwszych etapów (rozbiórki, niwelacja gruntu) po prace związane z etapami końcowymi (instalacje wodno-grzewcze, elektryczne itp.). . Prawdopodobne jest, że wraz z ożywieniem aktywności budowlanej zaobserwujemy wzrost liczby prac specjalistycznych, zwłaszcza instalacyjnych.

Ożywienie gospodarcze już trwa

W ostatnich miesiącach widać oznaki ożywienia w budownictwie, co wpisuje się w ogólny obraz ożywienia gospodarczego w Polsce. Zakładamy, że budownictwo będzie nadal się ożywiać. Sytuacja infrastrukturalna będzie uzależniona od szybkiego uruchomienia środków unijnych, w tym Funduszu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że napływ środków europejskich znacząco spadnie w porównaniu do roku 2023 (okresu przejściowego pomiędzy perspektywami budżetu UE).

Wrześniowe dane z realnej gospodarki były mocniejsze od naszych prognoz. W rezultacie obecnie szacujemy, że wzrost PKB w III kwartale br. wyniósł 0,5%. Podtrzymujemy naszą prognozę na 2023 rok na poziomie +0,4%. W 2024 roku prognozujemy wzrost gospodarczy na poziomie 2,5%, choć ryzyko jest bardziej pozytywne.