Connect with us

Gospodarka

Bank Światowy i Komisja Europejska wspierają Polskę w przejściu z węgla

Published

on

WARSZAWA, 27 stycznia 2020 r. – Bank Światowy we współpracy z Komisją Europejską pomoże Polsce w zapewnieniu „sprawiedliwej transformacji” w dolnośląskim (dolnośląskim), śląskim (śląskim) i wielkopolskim (wielkopolskim) regionie węglowym. Projekt skupi się na poprawie zdolności regionów górniczych do planowania sprawiedliwej transformacji poprzez tworzenie miejsc pracy, ponowne wykorzystanie terenów dawnej kopalni i zaangażowanie interesariuszy.

Jako część Europejski Zielony Ład Mając na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., Komisja Europejska utworzyła Fundusz Sprawiedliwej Transformacji o wartości prawie 17,5 mld EUR. Fundusz będzie wspierał dywersyfikację gospodarczą w regionach najbardziej narażonych na obniżenie emisyjności i najbardziej narażonych na emisję dwutlenku węgla oraz pomoże lokalnym pracownikom zdobyć nowe umiejętności i umiejętności w całej Unii Europejskiej. Obejmuje to również inwestycje w wykorzystanie technologii i infrastruktury dla przystępnej cenowo czystej energii, a także inwestycje w regenerację i odkażanie terenów oraz rekultywację gruntów. Polska będzie największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji z proponowaną alokacją 2 mld euro.

„Globalna wiedza jest kluczem do skutecznego wdrażania Strategii Sprawiedliwej Transformacji w Polsce. Mamy nadzieję, że przy naszym wspólnym wsparciu Komisji Europejskiej i Banku Światowego polskie regiony górnicze są lepiej przygotowane do tej transformacji i będą mogły lepiej wykorzystać środki na strategiczne inicjatywy stymulujące lokalny rozwój gospodarczy – mówi Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Polska poczyniła imponujące postępy w oddzieleniu wzrostu energii od wzrostu gospodarczego, zwiększając siedmiokrotnie PKB i zmniejszając energochłonność o 56% od lat 90. Pomimo tak imponujących wyników Polska pozostaje jednym z najbardziej energochłonnych i zależnych od węgla krajów w Europie. Niemal 90 000 ludzi jest bezpośrednio uzależnionych od sektora węglowego.

„Aby transformacja była skuteczna, musi być również sprawiedliwa i akceptowalna dla wszystkich. Dlatego też wpływ, zwłaszcza społeczny, należy od początku brać pod uwagę i wszelkie możliwe instrumenty jego złagodzenia – mówi Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Mienia Państwowego, Pełnomocnik Rządu ds. Przekształceń Przedsiębiorstw Energetycznych. i górnictwo węgla.

READ  Francja i Niemcy wspierają upadek Unii Europejskiej, gdy sojusznicy rozchodzą się po świecie odbudowy bloków | Aktualności

Wsparcie Banku Światowego dla regionów węglowych w okresie transformacji opiera się na wnioskach wyciągniętych z bieżących projektów w Macedonii Zachodniej, Grecji, Bułgarii, na Bałkanach Zachodnich i na Ukrainie, a także na wieloletnim doświadczeniu Federacji Rosyjskiej, Polski i Rumunii. Bank Światowy doradza krajom w zakresie rozwiązań w zakresie dekarbonizacji, które są ekonomicznie opłacalne, dostosowane do ich konkretnych potrzeb i odzwierciedlają najnowsze innowacje polityczne, finansowe i technologiczne. Jako część Inicjatywa „Wsparcie transformacji energetycznej w regionach górniczych”Bank Światowy wraz z Komisją Europejską pomaga regionom górniczym w opracowywaniu map drogowych, które wdrażają skuteczne środki polityczne i wzmacniają zdolności instytucjonalne. Bieżące wsparcie dla regionów górniczych może przybierać różne formy i obejmować różnorodne wyzwania i rozwiązania związane z transformacją regionalną.

„Wspieranie krajów w odbudowie ich gospodarek poprzez redukcję emisji CO2 i budowanie bardziej ekologicznej przyszłości jest najwyższym priorytetem w naszej pracy w Europie” – mówi Marcus Heinz, przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie. „Mamy nadzieję, że porady naszych ekspertów pomogą Polsce lepiej radzić sobie z wyzwaniami i szansami związanymi z dekarbonizacją. Aby Polska i inne gospodarki mogły podążać ścieżką zrównoważonego rozwoju, należy chronić społeczności lokalne w transformacji energetycznej. Regiony węglowe na całym świecie będą uczyć się na doświadczeniach Polski. „

Wsparcie Komisji Europejskiej dla regionów górniczych w okresie transformacji wyciąga różne wnioski z inicjatywy UE na rzecz transformacji węgla. W ramach inicjatywy Komisja Europejska oferuje otwarte forum dialogu interesariuszy między 34 regionami węglowymi z 14 państw członkowskich UE oraz bazę wiedzy na tematy związane z transformacją. W szczególności przedstawiciele UE, władz krajowych i regionalnych, wraz z partnerami społecznymi ze związków zawodowych, przemysłu, nauki i organizacji pozarządowych, wymieniają się doświadczeniami w związku z wyzwaniami transformacji energetycznej i omawiają możliwe rozwiązania. Ponadto wybrane regiony węglowe UE otrzymują specjalne wsparcie techniczne na drodze do dekarbonizacji.

READ  Sytuacja gospodarcza Polski we wrześniu była podobna jak w sierpniu

/ Publikacja publiczna. Materiał w tym publicznym wydaniu pochodzi z oryginalnej organizacji i może być tymczasowy i zredagowany w celu zachowania przejrzystości, stylu i długości. Pełny widok Tutaj.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.