Connect with us

Najważniejsze wiadomości

Allianz: finalizuje przejęcie oddziałów Aviva w Polsce i na Litwie

Published

on

Allianz SE

Komunikacja grupowa i reputacja

Komunikat prasowy

Allianz finalizuje przejęcie oddziałów Aviva w Polsce i na Litwie

  • Transakcja została ogłoszona 26 marca br.
  • Allianz zostaje 5 ubezpieczycielem i drugim ubezpieczycielem na życie w Polsce

Monachium, 30 listopada 2021

Allianz poinformował dziś o zakończeniu przejęcia działalności Grupy Aviva w Polsce i na Litwie.

Transakcja, ogłoszona 26 marca br., jest największą transakcją Allianz od dekady na świecie. Obejmuje ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia majątkowe Aviva, jak również ubezpieczenia emerytalne i zarządzanie aktywami. W ramach transakcji Allianz zgodził się również na nabycie 51 proc. udziałów w spółkach joint venture Aviva z bancassurance majątkowych i życiowych z Santander Bank Polska. Transakcja obejmuje również życie Avivy na Litwie.

Wraz z zakończeniem transakcji Allianz stanie się najbardziej dochodowym międzynarodowym graczem na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Na ważnym polskim rynku Allianz staje się piątym największym ubezpieczycielem i drugim co do wielkości graczem w segmencie ubezpieczeń na życie1, na podstawie zaksięgowanych składek brutto.

Petros Papanikolaou, Chief Executive Officer Allianz Central Eastern Europe, powiedział: „Chcielibyśmy powitać naszych kolegów i klientów z Polski i Litwy w Grupie Allianz. Po pomyślnym zakończeniu przenoszenia własności skupimy się teraz na stworzeniu płynnego przejścia dla naszego jedna wspólna społeczność około 2400 pracowników, duża sieć około 4000 agentów i prawie 5 milionów klientów w Polsce i na Litwie.Planujemy zakończyć fuzję naszych polskich działań do połowy 2022 r. Cieszymy się na współpracę z naszymi kolegami wokół naszego szeroka pula talentów, wykorzystanie naszej szerokiej sieci sprzedaży, zdywersyfikowana oferta produktów i większy zasięg.Wspólnie będziemy dalej umacniać naszą pozycję rynkową jako czołowego gracza na arenie międzynarodowej w Polsce i nadal rozwijać unikalną i innowacyjną propozycję wartości dla naszych klientów. ”

Ponadto sojusz daje nominację Jolanta Karny jako nowy Prezes Zarządu Aviva Life i Aviva Sp. z oo ze skutkiem od 30 listopada. Powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Jolanta Karny odniosła sukcesy na różnych stanowiskach w organizacji. Na obecnym stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu nadzoruje sieć agentów Aviva w Polsce i skutecznie napędza firmę w kierunku rozwoju.

READ  Ukrenergo udziela pomocy doraźnej dla polskiego systemu elektroenergetycznego

Allianz SE

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Michael Diekmann. Zarząd: Oliver

Koenigsstrasse 28

Bäte, przewodniczący; Sergio Balbinot, Andreas Wimmer, Dr. Komórka Barbary Karuth,

80802 Monachium; Niemcy

DR Klaus-Peter Röhler, IV an de la Sota, Giulio Terzariol, dr. Günthera Thallingera,

Telefon: +49 89 3800 18475

Christopher Townsend, Renate Wagner (wydanie / stan na 10.2021). Do celów podatku VAT:

Faks: +49 89 3800 2114

NIP: DE 129 274 114; Świadczenia ubezpieczeniowe są zwolnione z podatku VAT.

www.allianz.com/aktualności

Allianz SE, Monachium, Comm.Reg.: Monachium HRB 164232

Jolanta Karny odnosi sukcesy Adam Uszpolewiczktóry dołączył do Avivy w 2007 roku. Od 2013 roku kieruje działalnością firmy w Polsce jako Chief Executive Officer, wcześniej pełniąc funkcję Chief Executive Officer w latach 2007-08. Adam Uszpolewicz w istotny sposób przyczynił się do tego, że Aviva jest jednym z najbardziej utytułowanych graczy na polskim rynku ubezpieczeniowym.

1 Na podstawie danych z 2020 r.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:

Wiktoria Petsch

Tel +43 676 87 82 11 779, e-mail:[email protected]

O sojuszu

Grupa Allianz jest jednym z wiodących ubezpieczycieli i zarządzających aktywami na świecie z ponad 100 milionami1 Klienci indywidualni i korporacyjni w ponad 70 krajach. Klienci Allianz korzystają z szerokiej gamy ubezpieczeń prywatnych i korporacyjnych, od ubezpieczeń majątkowych, na życie i zdrowotnych po usługi assistance, ubezpieczenia kredytów i globalne ubezpieczenia korporacyjne. Allianz jest jednym z największych inwestorów na świecie i zarządza około 802 miliardami euro dla swoich klientów ubezpieczeniowych. Ponadto nasi zarządzający aktywami PIMCO i Allianz Global Investors zarządzają aktywami zewnętrznymi o wartości 1,9 biliona euro. Dzięki systematycznemu włączaniu kryteriów ekologicznych, społecznych i zarządczych do naszych procesów biznesowych i decyzji inwestycyjnych zajmujemy wiodącą pozycję ubezpieczycieli we wprowadzonym 12 listopada 2021 r. indeksie Dow Jones Sustainability. W 2020 roku ponad 150 000 pracowników osiągnęło łączną sprzedaż 140 miliardów euro i zysk operacyjny 10,8 miliarda euro dla grupy.

READ  Białoruscy olimpijczycy otrzymują wizę z Polski po tym, jak odmówił powrotu do domu

Jak zawsze, oceny te podlegają poniższemu zastrzeżeniu.

Uwaga ostrzegawcza dotycząca stwierdzeń dotyczących przyszłości

Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, takie jak perspektywy lub oczekiwania, oparte na aktualnych poglądach i założeniach kierownictwa i podlegają znanemu i nieznanemu ryzyku i niepewności. Rzeczywiste wyniki, dane dotyczące wydajności lub zdarzenia mogą znacząco różnić się od tych wyrażonych lub sugerowanych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości.

Odchylenia mogą wynikać ze zmian czynników, w tym m.in.: (i) ogólnej sytuacji gospodarczej i konkurencyjnej w działalności podstawowej i na rynkach podstawowych Allianz, (ii) rozwoju rynków finansowych (w szczególności rynku zmienność). , zdarzenia związane z płynnością i kredytami), (iii) negatywną reklamę, działania regulacyjne lub spory sądowe dotyczące Grupy Allianz, innych znanych firm i ogólnie branży usług finansowych, (iv) częstotliwość i dotkliwość zdarzeń związanych ze stratą ubezpieczoną, w tym wynikających z klęsk żywiołowych, a także kształtowania się wydatków odszkodowawczych, (v) poziom i tendencje śmiertelności i zachorowalności, (vi) poziom uporczywości, (vii) zakres niespłacania kredytów, (viii) stopy procentowe, (ix) kursy walutowe, w szczególności kurs EUR/USD, (x) zmiany przepisów ustawowych i wykonawczych, w tym przepisów podatkowych, (xi) skutki przejęć, w tym i związane z nimi kwestie integracyjne i środki reorganizacyjne, oraz (xi i) ogólne warunki konkurencji, które mają zastosowanie w indywidualnych przypadkach na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Wiele z tych zmian może zostać spotęgowanych przez działalność terrorystyczną.

Brak obowiązku aktualizacji

Allianz nie ma obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji ani stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym dokumencie, chyba że prawo wymaga ich ujawnienia.

Informacja o ochronie danych

Allianz SE zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych. Dowiedz się więcej w naszym Ochrona danych.

Strona 2

Publiczny 2021

Wszystkie wiadomości o ALLIANZ SE

Rekomendacje analityków dla ALLIANZ SE

Wyprzedaż 2021 144 zł
163
163
Roczny dochód netto 2021 8 835 mln.
10 015 mln.
10 015 mln.
Dług netto 2021 24 760 mln zł
28 068 mln.
28 068 mln.
KGV 2021 8.94x
Dochód 2021 5,52%
kapitalizacja 78 604 M.
88 597 mln.
89 105 mln.
EV / sprzedaż 2021 0,72x
EV / sprzedaż 2022 0,69x
Liczba pracowników 150 269
Wolni pływacy 99,9%

Czas trwania :
Okres :

Wykres analizy technicznej Allianz |  MarketScreen

Trendy w analizie technicznej ALLIANZ SE

W krótkim terminie Połowa czasu Długoterminowy
Trendy Niedźwiedzi Neutralny Neutralny

Opracowanie rachunku zysków i strat

Sprzedać

Uzyskać

Średni konsensus PRZEKROCZYĆ
Liczba analityków 19.
Ostatnia cena zamknięcia

192,44 €

Średnia cena docelowa

233,26 €

Rozrzut/średni cel 21,2%

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.