Connect with us

Gospodarka

1953 emeryt. Kto otrzyma przekształconą emeryturę? Tłumaczą eksperci ZUS [7.11.2020]

Published

on

Nadal istnieje wiele pytań i wątpliwości dotyczących konwersji emerytur dla osób urodzonych w 1953 roku. Przedstawiamy zorganizowany przez ZUS raport dotyczący kolejnego zadania poświęconego tym zagadnieniom.

Obejrzyj wideo: Kto może zarabiać na emeryturach bez ograniczeń?

Na pytania odpowiadała Grażyna Mucha, ekspert ZUS z Departamentu Koordynacji Świadczeń Emerytalnych i Inwalidzkich Oddziału ZUS w Bydgoszczy.

W zeszłym roku, po wydaniu wyroku przez Trybunał Konstytucyjny, wystąpiłem do ZUS o konwersję emerytury związanej z wyrokiem. Otrzymałem odpowiedź negatywną, bo od poprzedniej decyzji minęło ponad 5 lat. Czy powinienem teraz ponownie złożyć wniosek o zamianę emerytury?
Nie, nie musisz teraz aplikować, wrócimy do sprawy z urzędu. Przeliczymy Twoją emeryturę do momentu, w którym złożyłeś wniosek o przyznanie emerytury z powodu upływu wieku emerytalnego, tym razem bez potrącenia wcześniej wypłaconych emerytur, tj. H. Bez tzw. Konsumpcji. Jeżeli obliczona w ten sposób moc jest tańsza, tj. H. Wyższe od poprzedniego będziesz otrzymywać odszkodowanie za cały okres od dnia przyznania emerytury państwowej. Zgodnie z przepisami decyzje podejmiemy dopiero po 11 stycznia 2021 r.

Jestem nauczycielem, urodziłem się w 1953 roku. W 2006 roku, w wieku 53 lat, wcześniej odszedłem na emeryturę z Karty Nauczyciela. Dwa lata temu, gdy miałem 65 lat, złożyłem wniosek o państwową emeryturę. Ale było mniej tanie. Co mam teraz zrobić? Skończyłem też pracę pod koniec września, w tym roku przepracowałem 9 miesięcy.
Dwa lata temu na pewno wyliczyliśmy Twoją emeryturę ogólną z uwzględnieniem tzw. Konsumpcji, czyli odjęliśmy sumę wcześniejszej emerytury. Nie musisz teraz składać wniosku. Wrócimy z urzędu do wniosku sprzed dwóch lat, będziemy naliczać emeryturę bez zmniejszania podstawy. Jeśli jest tańsza niż wcześniejsza emerytura, wypłacimy emeryturę powszechną i otrzymasz odszkodowanie za dwa lata.
Jeśli jednak chcesz dodać staż pracy tj. H. W ciągu tych 9 miesięcy musisz złożyć wniosek. Formularze są dostępne na stronie internetowej ZUS. Możesz jednak napisać je również ręcznie. Podaj tylko swoje dane: imię i nazwisko, PESEL, adres. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie od pracodawcy stwierdzające długość zatrudnienia i pytanie, czy w tym czasie wypłacano zasiłek chorobowy. Wniosek można wrzucić do specjalnej skrzynki pocztowej w oddziale ZUS lub przesłać pocztą.

Urodziłem się w kwietniu 1953 roku. Przed przejściem na wcześniejszą emeryturę w 2008 r. Otrzymywałem rentę inwalidzką, a gdy skończyłem 60 i kilka miesięcy złożyłem podanie o emeryturę państwową. Ale była niższa niż poprzednia i nadal dostaję poprzednią. Czy muszę teraz ubiegać się o zmianę?
Nie musisz. Zajmiemy się tym z urzędu. Przeliczamy emeryturę powszechną bez odejmowania wcześniej wypłaconych wcześniej emerytur. Jeśli kwota będzie wyższa, wypłacimy emeryturę państwową i otrzymasz odszkodowanie za cały okres od 2013 r. Decyzje podejmiemy po 11 stycznia 2021 r.

READ  BayWa podpisuje pierwszy w Polsce PPA dla firm solarnych

Przeszedłem na emeryturę w 2013 roku, kiedy skończyłem 60 lat, ale dostałem emeryturę. Nie byłem na wcześniejszej emeryturze. Czy dostaję teraz wyrównanie?
Niestety nie. Obliczenia, których dokonamy, dotyczą osób od 1953 roku, które otrzymały wcześniejszą emeryturę przed 2013 rokiem, a następnie przeszły na powszechną i zmniejszyły ją o wypłacone wcześniej świadczenia. Nie otrzymałeś wcześniejszej emerytury, więc teraz nie ma co liczyć.

Urodziłem się w 1953 roku, aw maju 2009 przeszedłem na emeryturę. Jestem na emeryturze od ponad 2 lat. Czy muszę ubiegać się o konwersję?
Jeżeli zrezygnowałeś z emerytury, to obliczyłeś to bez uwzględnienia tzw. Konsumpcji emerytury, czyli bez potrącania wcześniejszych emerytur, ponieważ ich nie pobrałeś. Emerytura jest obliczona poprawnie, nie obliczymy jej.

Czy otrzymam emeryturę? W 2008 roku przesiadłem się na wcześniejszy, a potem przekonwertowałem go na normalny. Czy są jakieś dodatkowe warunki do spełnienia?
Jeśli, jak mówisz, złożyłeś wniosek o emeryturę państwową po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego, przeliczymy Twoją emeryturę po 11 stycznia 2021 r. Jeśli nowy jest tańszy, tj. H. Wyżej otrzymasz odszkodowanie za cały okres od dnia przyznania emerytury państwowej. Zrobimy to z urzędu, co oznacza, że ​​nie musisz aplikować.

Proszę, powiedz mi co robić Urodziłem się w 1953 r., Na początku 2008 r. Przeszedłem na emeryturę, ale nie pamiętam, czy ubiegałem się o powszechną wymianę waluty. Jak można to sprawdzić?
To, czy złożyłeś wniosek o emeryturę powszechną, jest centralną, bardzo ważną kwestią. Od tego zależy dalsza procedura. Jeśli nie złożyłeś wniosku, na jego złożenie masz tylko czas do 11 stycznia 2021 r. Najlepiej jak najszybciej nie odkładać i składać wniosku. Emeryturę naliczamy od miesiąca, w którym złożono wniosek. Ponadto emerytury obliczone na podstawie wniosku złożonego po 11 stycznia 2021 r. Nie będą naliczane tak tanio, jak potrącane będą wcześniej wypłacone świadczenia.
Jeżeli jednak złożyłeś wniosek o emeryturę powszechną po ukończeniu 60. roku życia, to teraz zajmiemy się tą sprawą z urzędu, więc nie musisz się o nią ubiegać.

READ  Dzięki PKO BP IKO może podłączyć kartę z innego banku i dokonywać płatności mobilnych

W celu zapoznania się z sytuacją zapraszam do odwiedzenia ZUS online. Po sprawdzeniu Twoich danych pracownik może je sprawdzić w systemie. Możesz również skontaktować się z Call Center pod numerem 22 560 16 00. Możesz tam również sprawdzić i zweryfikować swoje dane.

Przeszedłem na emeryturę na początku 2009 roku. Kiedy skończyłem 65 lat, złożyłem wniosek o konwersję uniwersalną, ale wcześniejsza była tańsza, więc nadal ją dostaję. Czy muszę teraz złożyć wniosek?
Nie. Po 11 stycznia 2021 r. Emeryturę powszechną obliczymy z urzędu. Jeśli okaże się tańsza niż poprzednia kolej, zapłacimy kolejnej nowej i otrzymasz odszkodowanie.

Mam rentę rodzinną od męża, który urodził się w 1953 roku. W wieku 60 lat przeszedł na emeryturę i zmarł trzy lata temu. Czy moja emerytura zostanie teraz ponownie obliczona?
Według Pani mój mąż przeszedł na emeryturę na początku 2013 roku. Oznacza to, że zamiana świadczenia nie miałaby zastosowania, a zatem nie obejmuje renty rodzinnej. Warunkiem przewidzianym w ustawie jest rok urodzenia 1953 oraz wcześniejsza emerytura przyznana przed 1 stycznia 2013 roku.
Jej zmarły mąż nie spełnia tego wymogu, ponieważ przeszedł na emeryturę wcześnie po 1 stycznia 2013 roku Renta rodzinna nie zostaną przekształcone.

Otrzymuję emeryturę EWK za wychowanie dziecka ze specjalnymi potrzebami. To jest wcześniejsza emerytura. Odłożyłem to na chwilę, ponieważ pracowałem, a teraz nadal pobieram. W grudniu skończę 67 lat i nie wiem, czy powinienem ubiegać się o konwersję na powszechną? Nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że jeszcze nie wystąpiłem z taką prośbą.
Przy obliczaniu emerytur EER nigdy nie odjęto konsumpcji, tj. H. Nie odjęliśmy od podstawy skumulowanych wcześniejszych emerytur. Jeśli nie ubiegałeś się o emeryturę państwową, zrób to. Jeśli okaże się korzystniejszy od obecnego, będziemy go opłacać od miesiąca złożenia wniosku. Jeśli nie okazał się wyższy – nic nie tracisz, zapłacimy dotychczasowe świadczenie.

Mam 1953 lata i dwukrotnie wycofałem się: najpierw w 2014 roku do poprzedniego, a dokładniej na mostek, a gdy skończyłem 65 lat – do uniwersalnego. Czy dostanę konwersję?
Niestety nie. Zmiana obejmie osoby urodzone w 1953 roku, które przeszły na wcześniejszą emeryturę przed 1 stycznia 2013 roku. Jednak przepisy te nie obejmują zamiany emerytur po przejściu na emeryturę.

Przeszedłem na emeryturę na początku 2008 roku. Nie wiedziałem, że możesz ubiegać się o zmianę po ukończeniu 60 lat. Zrobiłem to dopiero w zeszłym roku po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, kiedy sprawa była głośna. Mam więcej pieniędzy. Czy jest jakaś szansa, żebym odzyskała pieniądze od chwili, gdy miałem prawo do pełnej emerytury?
Jeżeli złożyłeś wniosek o emeryturę powszechną po wydaniu wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości, zostanie ona obliczona bez pomniejszania podstawy. Nie masz prawa do żadnego odszkodowania.
Jednak tak późny wniosek działał na Twoją korzyść, ponieważ podnosił Twoją emeryturę. Składki i kapitał początkowy były indeksowane na przestrzeni lat, co znalazło odzwierciedlenie w wysokości świadczenia.

Mój partner otrzymuje emeryturę od swojej zmarłej żony. Urodziła się w 1953 roku i wcześnie przeszła na emeryturę. Czy jego emerytura zostanie przeliczona?
To zależy od tego, kiedy zmarła kobieta. Czy dożyła Wieku Uniwersalnego, czy nie. Jeśli umarła po osiągnięciu wieku powszechnego, oficjalnie wrócimy do tej sprawy, ale jeśli umarła wcześniej, nawrócenia nie będzie.

Byłem na wcześniejszej emeryturze, więc kiedy skończyłem 60 lat, złożyłem podanie o podanie ogólne, ale nie skorzystałem z tego. Mój mąż zmarł w zeszłym roku i dostaję emeryturę. Czy muszę płacić emeryturę za poprzednie lata? Czy powinienem złożyć wniosek?
Nie, nie musisz składać wniosku. Wracamy z urzędu do Twojej decyzji w sprawie emerytury powszechnej i przeliczamy ją bez odejmowania wcześniej wypłaconych świadczeń. Jeśli okaże się tańsze, otrzymasz odszkodowanie za okres od 2013 roku, w którym przyznaliśmy Ci emeryturę, do okresu przed przyznaniem renty rodzinnej w 2019 roku.
Jeśli okaże się, że Twoja emerytura jest wyższa niż renta rodzinna, wypłacimy emeryturę, a nie emeryturę, a zasiłek obejmie resztę 2019 roku do chwili obecnej.

Urodziłem się w grudniu 1958 roku. Przeszedłem na wcześniejszą emeryturę w styczniu 2008 r., A na emeryturę powszechną w 2013 r. Czy otrzymam jakieś odszkodowanie?
Niestety nie. Prawo dotyczy tylko osób urodzonych w 1953 roku.

Wideo

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *