Connect with us

Gospodarka

Z badania wynika, że ​​spośród wschodnich państw członkowskich Polska jest największym beneficjentem członkostwa w UE

Published

on

Z badania wynika, że ​​spośród wschodnich państw członkowskich Polska jest największym beneficjentem członkostwa w UE

Z nowego raportu polskiego banku Pekao wynika, że ​​Polska jest największym beneficjentem członkostwa w UE spośród wschodnich państw członkowskich, które dołączyły do ​​bloku od 2004 roku. W tym okresie gospodarka kraju rosła także w trzecim najszybszym tempie spośród wszystkich 27 krajów Unii.

Realny PKB Polski – miara produktu gospodarczego skorygowanego o ceny – podwoił się w latach 2004–2022. To więcej niż w jakimkolwiek innym państwie Europy Środkowo-Wschodniej, które przystąpiło do UE.

Wśród nich Rumunia odnotowała drugi największy wzrost na poziomie 80%. Tymczasem sąsiedzi Polski, Słowacja, Litwa i Czechy, odnotowali wzrost odpowiednio o 78%, 74% i 51%. W tym samym okresie PKB w całej UE wzrósł o 27%.

W swoim raporcie Pekao zauważa, że ​​„w całej UE szybszy wzrost odnotowały w tym okresie jedynie maleńkie Malta i Irlandia, ze swoimi preferencyjnymi podatkami na globalne firmy”. W latach 2004–2022 PKB Malty wzrósł o prawie 200%, podczas gdy Irlandii o 185%.

„Wiele wskaźników wskazuje, że Polska była największym beneficjentem członkostwa w UE spośród wszystkich krajów regionu, które przystąpiły do ​​bloku w 2004 r. i później” – pisze bank.

W raporcie zauważono, że w polskich sektorach informacji i komunikacji oraz usług biznesowych wartość dodana wzrosła trzykrotnie w ciągu ostatnich dwóch dekad, co stanowi odpowiednio czwarty i trzeci najszybszy wzrost w UE.

Tymczasem wartość dodana Polski w sektorze usług finansowych wzrosła 2,9-krotnie, co stanowi drugi najszybszy wzrost w UE, podczas gdy w sektorze produkcji przemysłowej wzrosła 2,8-krotnie, co stanowi najwyższy wskaźnik w UE.

„Poza wspomnianą Irlandią i najmniejszymi gospodarkami UE (Luksemburgiem, Maltą i Cyprem) Polska plasuje się w pierwszej trójce krajów UE pod względem skali wzrostu od 2004 roku aż w ośmiu głównych sektorach gospodarki” – czytamy w raporcie.

Bank zauważył, że Polska również awansowała najwyżej w unijnym rankingu eksporterów.

READ  Alior Bank i „Przedwczesna awaria”. Bankowość nie działa - klienci narzekają (aktualizacja)

„Wszystkie kraje w [CEE] „Region skorzystał na przyłączeniu się jako dostawca do regionalnych łańcuchów dostaw, ale Polska była największym beneficjentem delokalizacji europejskiego przemysłu” – czytamy w raportach.

Udział Polski w całkowitym eksporcie państw UE wzrósł o 3,1 punktu procentowego w latach 2004–2022, w porównaniu ze wzrostem o 1,5 punktu procentowego i wzrostem o 0,8 punktu procentowego w przypadku jej południowych sąsiadów, Czech i Słowacji.

Zmiana udziału wybranych krajów członkowskich w całkowitym eksporcie UE-27 w 2023 r. w stosunku do 2004 r. (Źródło: 20 lat Polski w Unii Europejskiej w ujęciu biznesowym i sektorowymBanku Pekao

Ekonomiści Pekao zauważyli, że członkostwo w UE pozwoliło polskiej gospodarce rozwijać się szybciej niż kraje południowej strefy euro, takie jak Hiszpania.

W 2022 roku Polska wyprzedziła Hiszpanię w unijnym indeksie zamożności gospodarstw domowych. Rok wcześniej Portugalia również osiągnęła lepsze wyniki pod względem PKB na mieszkańca, biorąc pod uwagę różnice w poziomie cen między krajami (tzw. parytet siły nabywczej, PPP).

Pekao zwraca jednak uwagę, że choć Polska poczyniła ogromne postępy w ciągu ostatnich dwóch dekad, to nadal pozostaje w tyle w takich kwestiach, jak inwestycje w badania i rozwój – nawet w porównaniu z innymi krajami regionu – zwłaszcza w takich sektorach jak przemysł motoryzacyjny i farmaceutyczny.

Ponadto udział Polski w unijnym eksporcie w takich sektorach jak chemiczny, farmaceutyczny i maszynowy jest niski, a saldo handlu zagranicznego jest ujemne, „ogólnie znacznie wyższe niż w momencie akcesji”.

Polska pozostaje także jedną z najbardziej energochłonnych i „brudnych” gospodarek w UE. Choć udział technologii bezemisyjnych w produkcji energii elektrycznej w ostatnich latach solidnie wzrósł, to nadal jest najniższy w całej UE.

READ  Famur zamyka oddział w Piotrkowie Trybunalskim. Prawie 200 osób straci pracę

„Wysoki koszt uprawnień do emisji CO2 oznacza, że ​​wkraczamy w erę drogiej energii (droższej od średniej w UE) i karania polskich firm za ponadprzeciętny poziom emisji” – napisano bank. „Przyspieszenie transformacji energetycznej stanie się naszym priorytetem inwestycyjnym i wpłynie na konkurencyjność przedsiębiorstw”.

Analitycy Pekao spodziewają się jednak, że w nadchodzących latach Polska pozostanie jednym z największych beneficjentów funduszy unijnych, do czego przyczyni się niedawne uwolnienie zamrożonych funduszy unijnych o wartości 137 miliardów euro (600 miliardów złotych).

Z raportu banku wynika także, że Polska ma „znaczący potencjał do dalszego zwiększania naszego udziału w handlu wewnątrzunijnym”, szczególnie na takich rynkach, jak Francja, Włochy i Hiszpania.

Notatki z Polski są prowadzone przez niewielki zespół redakcyjny i wydawane przez niezależną fundację non-profit utrzymywaną z datków naszych czytelników. Bez Waszego wsparcia nie możemy robić tego, co robimy.

Główne źródło obrazu: Skitterphoto / Pexels

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *