Connect with us

Nauka

Raport UNICEF o sytuacji humanitarnej na Ukrainie nr 33: 31 października 2023 r. – Ukraina

Published

on

Raport UNICEF o sytuacji humanitarnej na Ukrainie nr 33: 31 października 2023 r. – Ukraina

Załączniki

Przegląd najważniejszych wydarzeń

  • UNICEF i jego partnerzy obchodzili 10 października Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, organizując kilka programów, w tym wydarzenie informacyjne „Jak się masz?”. Historie odporności”, zorganizowanego we współpracy z Pierwszą Damą Oleną Zełenską i Narodowym Programem Zdrowia Psychicznego. Inne kluczowe działania obejmowały pierwsze Forum Zdrowia Psychicznego „W stronę systemu zdrowia psychicznego i usług przyszłości” oraz wyzwanie w mediach społecznościowych, w którym wzięło udział 57 112 osób. Jak dotąd w tym roku UNICEF wraz z partnerami dotarł do 2 380 388 dzieci, młodzieży i opiekunów objętych opieką psychiatryczną i psychospołeczną (MHPSS).

  • UNICEF nawiązał współpracę z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Państwową Służbą Ratunkową i Policją Narodową Ukrainy w celu podniesienia świadomości dzieci na temat kultury bezpieczeństwa. Powołano piętnaście mobilnych klas bezpieczeństwa, których zadaniem jest edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa w kopalniach, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa w domu, zasad ruchu drogowego, bezpieczeństwa zimowego, bezpieczeństwa nad wodą i cyberbezpieczeństwa.

  • W ramach działań związanych z przygotowaniem na zimę partnerzy UNICEF rozdali w październiku 2881 zestawów odzieży zimowej w Mikołajówskiej, Odesce i Charkowskiej. Ogółem UNICEF w sezonie zimowym 2023/24 zapewni 145 000 dzieci odzież zimową i pomoc pieniężną. UNICEF dostarczył także niezbędny sprzęt i maszyny do naprawy, konserwacji i przygotowania do zimowania systemów zaopatrzenia w wodę w obwodach wołyńskim, kijowskim, Mikołajowskim, Czernihowskim i Żytomyrskim, aby wesprzeć 421 300 osób.

Przegląd finansowania i partnerstw

Na rok 2023 UNICEF dysponuje kwotą 425,6 mln dolarów na działania na Ukrainie (Filar 1) w ramach Akcji Humanitarnej na rzecz Dzieci (HAC). Obejmuje to 168,6 mln dolarów przeniesionych z 2022 r. i 257 mln dolarów otrzymanych niedawno w 2023 r. Program HAC opracowano zgodnie z ukraińskim planem pomocy humanitarnej na rok 2023, który skierowany jest do 11,1 mln z 17,6 mln osób potrzebujących. Otrzymano hojne datki od sektora prywatnego, w tym osób prywatnych, firm i fundacji, wraz z nowym finansowaniem z nagrody Breakthrough Prize, Combined Jewish Philanthropies, Nachbar in Not (Neighbor in Need), Plaion GmbH (dawniej Koch Media GmbH), P&G Baby Care Europe , Stiftung Kinderförderung von Playmobil, United Internet for UNICEF Foundation i VIESSMANN WERKE GMBH & CO. KG w drugiej połowie 2023 r. za pośrednictwem rodziny Komitetów Narodowych UNICEF. Istotne środki finansowe otrzymano także od obywateli i rządów Austrii, Belgii, Bułgarii, Kanady, Chorwacji, Czech, Danii, Francji, Niemiec, Islandii, Irlandii, Japonii, Kuwejtu, Liechtensteinu, Luksemburga, Republiki Korea, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Komisja Europejska, Agencja Rozwoju Międzynarodowego Stanów Zjednoczonych (USAID) i Ukraiński Fundusz Humanitarny.

UNICEF w dalszym ciągu współpracuje z Rządem Ukrainy, agencjami ONZ, społeczeństwem obywatelskim i organizacjami pozarządowymi oraz innymi partnerami humanitarnymi. Prowadzone są także ścisłe konsultacje z doradcami prezydenta, kluczowymi ministerstwami (Spraw Zagranicznych, Polityki Społecznej, Edukacji i Nauki, Młodzieży i Sportu, Ministerstwem Społeczności, Terytoriów i Rozwoju Infrastruktury oraz Zdrowia), burmistrzami kilku miast oraz Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. UNICEF nawiązał partnerstwa w kluczowych gminach i będzie je nadal rozszerzać na regiony. UNICEF współpracuje z 84 rządami, partnerami ze społeczeństwa obywatelskiego i dostawcami usług finansowych, aby reagować na krytyczne potrzeby dzieci i rodzin na całej Ukrainie.

Przegląd sytuacji i potrzeb humanitarnych

W październiku rodziny stanęły w obliczu nasilających się nalotów na linii frontu, przy czym najbardziej dotknięte zostały obwody charkowski, chersoński i mikołajowski. 5 października we wsi Hroza w obwodzie charkowskim zginęły 52 osoby (w tym co najmniej jedno dziecko), a następnego dnia w Charkowie 10-letnie dziecko i jego babcia.2 Port infrastruktura również pozostaje celem.

W Awdijiwce, w której obecnie mieszka zaledwie 1000 osób z pierwotnej populacji wynoszącej 30 000 mieszkańców, doszło do intensywnych walk.3 Rząd wezwał do przymusowej ewakuacji około 1000 dzieci z 31 osiedli we wschodniej Donieckiej i południowej Chersonskiej. 29 proc. gospodarstw domowych nie czuje się bezpiecznie w swoim obecnym miejscu zamieszkania, w tym 41 proc. na terenach przygranicznych i 31 proc. w Kijowie. Na nowo dostępnych i frontowych obszarach ponad połowa gospodarstw domowych nie jest w stanie zapisać swoich dzieci do szkoły. Dzieje się tak głównie dlatego, że wiele szkół i przedszkoli nie funkcjonuje. Wreszcie, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, 88 procent gospodarstw domowych ma regularny dostęp do usług medycznych, ale 21 procent ma trudności z dostępem do leków.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *