Connect with us

Gospodarka

Przykład, jak należy zaplanować transformację energetyczną

Published

on

Aby zapewnić sprawiedliwą transformację energetyczną, polski rząd podpisał umowę z branżą wiatrową, której celem jest przyspieszenie rozwoju krajowego sektora wiatrowego oraz zwiększenie zaangażowania lokalnych przedsiębiorców w krajowy łańcuch dostaw morskich farm wiatrowych. Umowa jest inspirowana podobną umową podpisaną w Wielkiej Brytanii dwa lata temu.

Umowa z sektorem morskiej energetyki wiatrowej zakłada wprowadzenie nowego systemu aukcyjnego, modernizację polskich portów, szkolenie pracowników i byłych pracowników węgla oraz określenie relacji między morską energetyką wiatrową a innymi użytkownikami morza. Wszystkie te działania pomogą w realizacji transformacji energetycznej w Polsce i uczynią ją sprawiedliwą.

Polska planuje wycofanie węgla do 2040 r. i zainstalowanie 11 GW morskiej energetyki wiatrowej w tym samym roku

Polska nie ma obecnie ani jednej morskiej farmy wiatrowej, ale planuje zainstalować 11 GW do końca 2040 roku. Obecnie 70% energii elektrycznej pozyskuje z elektrowni węglowych (całkowita moc zainstalowana 31 GW), ale planuje wycofanie węgla do 2040 roku.

Według WindEurope, w ramach umowy branża wiatrowa zobowiązała się do utworzenia do 2040 roku nawet 60 000 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy w polskiej energetyce wiatrowej, a rząd ze swojej strony podtrzymuje ambicje kraju, by przyspieszyć transformację energetyki na odnawialne źródła energii. energie organizując nową aukcję rozpoczyna i prowadzi konkurencyjne aukcje dla morskiej energetyki wiatrowej od 2025 r.

Branża wiatrowa zobowiązała się stworzyć w Polsce do 60 000 miejsc pracy do 2040 r.

Umowę podpisało 200 przedstawicieli polskiego rządu, inwestorów, branży wiatrowej, samorządów i uczelni w Polsce, poinformował WindEurope.

Według rządu polski łańcuch dostaw morskich farm wiatrowych obejmuje ponad 400 firm, a umowę podpisało ponad 120 firm. Umowa będzie stałą platformą współpracy pomiędzy sygnatariuszami, ale także przyszłymi inwestorami.

Porozumienie zostało zainicjowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w lipcu ubiegłego roku. Pod koniec października 2020 r. prace nad porozumieniem rozpoczęło sześć grup roboczych.

READ  CPK wyda miliardy złotych na połączenie z Łódź Fabryczną. PKP buduje tam kolejny tunel

Nadrzędnym celem tej umowy jest wspieranie rozwoju sektora wiatrowego w Polsce oraz maksymalizacja lokalnych treści lub zaangażowania polskich przedsiębiorców w łańcuch dostaw dla morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej – poinformowało w komunikacie ministerstwo .

40 000 pracowników morskiej energetyki wiatrowej ma zostać przeszkolonych do 2040 r.

Fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Według WindEurope, transakcja ma stanowić co najmniej 20-30% całkowitej wartości w fazie przygotowania, instalacji i eksploatacji morskich projektów wiatrowych w Polsce do 2025 roku. Ta proporcja powinna wtedy wynosić co najmniej. wzrost o 45% do 2030 r. i co najmniej o 50% po 2030 r.

Według WindEurope do 2030 roku ma powstać łącznie 30 000 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy, a do 2040 łącznie 60 000.

Umowa zapewni edukację i szkolenie 20 000 i 40 000 pracowników morskiej energetyki wiatrowej odpowiednio do 2030 i 2040 roku. Szczególny nacisk kładzie się na przekwalifikowanie i dalsze podnoszenie kwalifikacji byłych górników.

Rząd zobowiązał się zapewnić 22,5 mld euro na morską energetykę wiatrową do 2040 r.

Polska nie ma morskich farm wiatrowych, ale planuje wybudować 5,9 GW do końca 2030 r. i 11 GW do końca 2040 r. Rząd obiecał wprowadzić nowy system aukcyjny w 2025 r. i 22,5 mld dla morskiej energetyki wiatrowej do 2040 r.

Umowa ma na celu dostosowanie infrastruktury portowej do budowy i utrzymania morskich farm wiatrowych.

Planowane jest również opracowanie „Kodeksu najlepszych praktyk dla sektora morskiej energii wiatrowej” w celu zdefiniowania współistnienia morskiej energii wiatrowej z innymi użytkownikami przestrzeni morskiej, takimi jak rybołówstwo, wojsko lub żegluga cywilna, powiedział WindEurope.


Wyświetlenia postów:
11

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *