Connect with us

technologia

Młodzi naukowcy z Gdańsk Tech ze stypendiami Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Published

on

Młodzi naukowcy z Gdańsk Tech ze stypendiami Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

W elitarnym gronie stypendystów programu START FNP znaleźli się następujący naukowcy z Politechniki Gdańskiej: dr inż. Erwin Wojtczak z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (sekcja: Inżynieria Lądowa), dr Jan Alfuth, dr hab. inż., Szymon Dudziak z Wydziału Chemicznego (Inżynieria Materiałowa) oraz dr inż. Bartosz Kamecki i mgr inż. Krystian Lankauf z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ( Inżynieria Materiałowa).

Od 2009 roku fundacja w ramach programu nagradza także osoby, których osiągnięcia naukowe zostały ocenione przez recenzentów konkursu jako wybitne. Zostały one przyznane czterem osobom: w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych – dr hab. Erwin Wojtczak, inż.

Erwin Wojtczak, dr inż.

Jest adiunktem w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów w FCEE. Głównym tematem jego pracy badawczej, prowadzonej w Zespole Diagnostyki i Mechaniki Doświadczalnej pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Magdaleny Ruckiej, jest diagnostyka nieniszcząca konstrukcji z wykorzystaniem fal ultradźwiękowych. Prowadzone prace badawcze doprowadziły do ​​opracowania metod bezinwazyjnej detekcji i wizualizacji uszkodzeń elementów wykonanych ze stali, betonu i węglowych materiałów kompozytowych. Zagadnienie diagnostyki konstrukcji jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania konstrukcji, co ma istotne znaczenie w kontekście ochrony zdrowia i życia człowieka. Do chwili obecnej opublikował 22 artykuły naukowe, z czego 16 w czasopismach znajdujących się na liście JCR. Za rozprawę doktorską obronioną w 2022 roku został uhonorowany Gdańskim Towarzystwem Naukowym oraz Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców. Obecnie kontynuuje prace nad wykorzystaniem ultradźwięków w diagnostyce elementów drukowanych 3D w ramach projektu PRELUDIUM (NCN).

Jan Alfuth, dr inż.

Jest adiunktem w Katedrze Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym. Młody naukowiec prowadzi badania z zakresu inżynierii kryształów, które polegają na uzyskiwaniu uporządkowanych struktur supramolekularnych poprzez oddziaływania niekowalencyjne. Jednym z jego osiągnięć jest praca naukowa nt [2+2] reakcja cykloaddycji napędzana wiązaniami chalkogenowymi, która została opublikowana w „Angewandte Chemie International Edition” w 2022 r. (IF ok. 16,6). Obecnie pracuje nad projektowaniem i produkcją cząsteczek tworzących komplementarne dimery, trimery lub struktury helikalne w stanie stałym (krysztale). W obszarze zainteresowań badacza znajdują się także dwuskładnikowe układy supramolekularne (kokryształy), przede wszystkim o topologii plastra miodu, które docelowo zbada pod kątem ich zdolności sorpcyjnych. W jego dorobku naukowym znajduje się 9 artykułów naukowych na tzw. listach filadelfijskich, których jest pierwszym autorem. Jest laureatem Wydziałowej Nagrody im. Zofii i Włodzimierza Libuśów w kategorii CHEM dla młodego naukowca oraz współautorem scenariusza „Zbiór Zadań z Chemii Organicznej”, który cieszy się popularnością nie tylko wśród studentów Gdańskiej Techniki.

READ  To napędzane przez Hondę Ferrari jest kontrowersyjne, ale niesamowite

dr Bartosz Kamecki, dr inż.

W czasie studiów doktoranckich w Katedrze Inżynierii Materiałów Funkcjonalnych FETI (pod kierunkiem dr hab. inż. Sebastiana Moliny w Technikum Gdańskim) prowadził badania nad możliwościami wykorzystania metody pirolizy aerozolowej do wytwarzania funkcjonalnych warstwy tlenkowych ogniw paliwowych wykonanych z wodoru. Wytwarzają energię elektryczną. Innowacyjne podejście polegało na zastosowaniu taniego procesu pirolizy aerozolu do wytworzenia warstw ceramicznych, co umożliwiło ekstrakcję wysokiej jakości materiałów w stosunkowo niskich temperaturach (~400°C). Opracowane rozwiązania pozwalają kontrolować właściwości użytkowe opracowanych materiałów. Obecnie dr Kamecki pracuje w grupie badawczej kierowanej przez dr hab. inż. Łukasza Kulasa, profesora Techniki Gdańskiej, z Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, gdzie realizuje działania w ramach projektu „Sustronics”, czyli „Zrównoważona i ekologiczna elektronika dla gospodarki o obiegu zamkniętym” (Horyzont Europa). Zajmuje się poszukiwaniem i produkcją nowych materiałów do zastosowań takich jak elementy systemów antenowych, elektronicznych nadajników i odbiorników z wykorzystaniem metod wytwarzania przyrostowego, takich jak druk 3D.

Szymon Dudziak, mgr inż.

Prowadzi badania skupione na projektowaniu materiałów fotokatalitycznych w oparciu o działanie wybranych płaszczyzn kryształów na środowisko reakcji, związane głównie z oczyszczaniem wody z zanieczyszczeń organicznych, które nie ulegają biodegradacji. Zasadniczym celem tego podejścia jest poznanie szczegółowych interakcji zachodzących na styku fotokatalizatora z otoczeniem i na tej podstawie maksymalizacja efektywności całego procesu. Dotychczas udało mu się szczegółowo porównać działanie wybranych powierzchni TiO2jednego z najważniejszych znanych fotokatalizatorów, a w szczególności wykazało, że wpływ wybranej domieszki w obrębie tej samej fazy krystalicznej na aktywność fotokatalityczną może być zupełnie różny w zależności od struktury powierzchni (publikacja w renomowanym czasopiśmie „Applied Catalytic B: Środowisko i Energia”). Kieruje także projektem PRELUDIUM. Jest współautorem 19 publikacji o łącznej liczbie IF około 125. Prowadzi badania w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Technologii Chemicznej w zespole Anny Zielińskiej- Jurek dr hab. inż., profesor Technologii Gdańskiej

READ  USAFE-AFAFRICA demonstruje przełomowy pakiet do wystrzeliwania i przywracania mobilnego satelity MQ-9A > Siły Powietrzne USA w Europie i Siły Powietrzne w Afryce > Wyświetlanie artykułu

Krystian Lankauf, mgr inż.

Ukończył studia inżynierskie na kierunku nanotechnologia oraz tytuł magistra inżynierii materiałowej, a następnie kontynuował studia doktoranckie związane z opracowywaniem i badaniami nowych materiałów elektrokatalitycznych do elektrolizerów alkalicznych. W czasie studiów doktoranckich zbudował od podstaw pracownię naukową z zakresu elektrochemii, z której korzystał w grupie badawczej. W swojej pracy naukowej prowadził szerokie badania, począwszy od syntezy nowych materiałów tlenkowych, ich charakteryzacji, w tym metodami synchrotronowymi, aż po budowę prototypowych elektrolizerów. W wyniku badań Narodowe Centrum Nauki otrzymało realizowany obecnie grant PRELUDIUM na nowe materiały i zaawansowane metody pomiarów synchrotronowych. W swojej pracy badawczej stara się łączyć swoją pasję do inżynierii materiałowej z rozwojem zielonych technologii.

O programie START FNP

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców ze wszystkich dziedzin nauki (od 1993 r.). Jej celem jest wspieranie wybitnych młodych naukowców i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Stypendyści wyłaniani są w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego. 100 laureatów programu START edycji 2024, wybranych z grupy 641 kandydatów, otrzyma roczne stypendium w wysokości 30 000 zł. zł, które można przeznaczyć na dowolny cel. Stypendium dla wybitnych osobistości zostało podwyższone do 38 000 zł. Złoty.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *