Connect with us

Najważniejsze wiadomości

Jak zapisywać numer NIP? Czy wciąż stosuje się zapis z myślnikami?

Published

on

Numer Identyfikacji Podatkowej to jedno z najważniejszych oznaczeń, z jakimi spotykamy się w świecie biznesu w Polsce. To właśnie przedsiębiorcy, którzy są zdecydowaną większością użytkowników tego rejestru, generują większość dochodów dla budżetu państwa. Co warto wiedzieć o bazie NIP? 

Numer Identyfikacji Podatkowej — trochę historii, podstawowe informacje

Zanim NIP stał się głównym indeksem w świecie firm, przez wiele lat towarzyszył wszystkim aktywnym na rynku pracy obywatelom Polski. Numer Identyfikacji Podatkowej powstał na mocy Ustawy o Ewidencji i Identyfikacji Podatników.

Odpowiedni akt prawny przegłosowano 13 października 1995 roku. Ze względu na daleko idące zmiany, jakimi skutkowało wprowadzenie nowej bazy danych, bazę NIP oficjalnie uruchomiono w styczniu 1996 roku, by nie wprowadzać chaosu w ciągle trwającym roku fiskalnym.

W swoich założeniach z bazy NIP mieli korzystać wszyscy: osoby zatrudnione na etacie, fundacje, a także działalności gospodarcze. Pokazuje to dość jednoznacznie, że ustawodawca wiązał z tym zbiorem danych bardzo ambitne plany, które jednak po kilku latach musiały zostać zrewidowane.

Głównym problemem, jaki przeoczono w toku prac, były mankamenty związane z zapisem identyfikatora. Ustawodawca wyszedł z założenia, że 9-cyfrowy indeks będzie zapisywany w różnej formie przez osoby cywilne oraz przez działalności gospodarcze.

Doprowadziło to do sytuacji, kiedy w czasach, kiedy wszystkie wnioski trzeba było składać na tradycyjnych drukach papierowych, obywatele musieli dodatkowo zmagać się z dwoma różnymi formami zapisu: firmy posługiwały się formatem 000-00-00-000, a osoby zatrudnione na etacie zapisywały NIP jako 000-000-00-00.

Było to przyczyną wielu problemów, a sytuacje, kiedy trzeba było ponownie stawiać się do urzędu i składać korekty na przykład do złożonych zeznań czy oświadczeń, gdzie występował Numer Identyfikacji Podatkowej, nie należały do rzadkości.

Można jedynie spekulować, że to właśnie problemy z zapisem numeru NIP były motorem napędowym zmian, na mocy których szeroką popularność zyskała sobie zamknięta baza PESEL. Dziś osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę, nie muszą posiadać już numeru NIP. W pełni wystarcza im ten drugi indeks.

READ  Polska planuje odbudowę Pałacu Enigmy, który został zniszczony podczas II wojny światowej

Jak zapisuje się Numer Identyfikacji Podatkowej?

Gdybyśmy przejrzeli stare pieczątki różnych działalności gospodarczych, to bez wątpienia znaleźlibyśmy tam NIP zapisywany w formacie 000-00-00-00. Jeszcze kilka lat temu taka forma zapisu była wymagana przez prawodawstwo obowiązujące w naszym kraju.

Dużą rolę w zmianie tego stanu rzeczy odegrała ustawa o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników z 29 lipca 2011 roku. To właśnie w tym akcie prawnym wykazano, że forma zapisu przestała już mieć znaczenie. Jak to rozumieć w praktyce?

Z formalnego punktu widzenia nic nie stoi na przeszkodzie, by zapisać firmowy NIP w formacie: 0000000000. Z drugiej strony ustawodawca zostawił też furtkę do stosowania zapisu z myślnikami, które pełnią funkcję tak zwanych ozdobników. Można więc zapisać Numer Identyfikacji Podatkowej w formie: 000-00-00-000 lub 00-00-00-000.

Wielu przedsiębiorców występowało o indywidualne interpretacje. Co ciekawe, już w 2008 roku, czyli na kilka lat przed nowelizacją ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników, wojewódzkie organy skarbowe wydawały indywidualne interpretacje, które potwierdzały, że przedsiębiorca ma dowolność w zakresie formatu zapisu NIP-u. Taką decyzję wydał na przykład dyrektor Śląskiej Regionalnej Izby Skarbowej.

Oznacza to, że jeśli wejdziemy na stronę ALEO.com (https://aleo.com/pl/funkcje/baza-firm/wyszukiwarka-nip), gdzie można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o wybranych działalnościach gospodarczych, to nie musimy wpisywać numeru NIP z myślnikami. Tak samo, jak w wyszukiwarce serwisu, tak i w realnym świecie, nie mają one żadnego znaczenia.

Jak wyrobić Numer Identyfikacji Podatkowej?

Jeśli jesteśmy na etapie zakładania działalności gospodarczej i chcemy w tym celu skorzystać z formularza CEIDG-1, to nie musimy zaprzątać sobie tym głowy. NIP zostanie nam przyznany automatycznie i w przeciągu kilku dni od ukończenia procesu rejestracji firmy przez internet zostanie aktywowany, o czym dowiemy się z wysłanej na nasze konto (podane podczas rejestracji) e-mail lub z wiadomości SMS.

READ  Trzecia noc protestów w Polsce po wejściu w życie ustawy aborcyjnej

Nic nie stoi też na przeszkodzie, by wyrobić NIP w tradycyjny sposób. Z tej metody mogą skorzystać na przykład stowarzyszenia rejestrowe, amatorskie kluby sportowe lub inne organizacje pożytku publicznego. W tym celu trzeba skorzystać z formularza NIP-3, który można pobrać m.in. w urzędzie skarbowym czy urzędzie gminy.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *