Connect with us

technologia

Strategia wodorowa Polski: zielona przyszłość

Published

on

Strategia wodorowa Polski: zielona przyszłość

Temat

Strategia wodorowa Polski: zielona przyszłość

Polska w ostatnich latach intensywnie pracowała nad swoją strategią wodorową, dostrzegając potencjał tej nowej technologii dla transformacji energetycznej i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Wodór jako źródło energii cieszy się coraz większą popularnością na świecie, a Polska chce wykorzystać jego zasoby naturalne, innowacje technologiczne i potencjał badawczy, aby przyspieszyć ten proces.

W 2022 r. światowe zapotrzebowanie na wodór wyniosło 95 mln ton, z czego nieco ponad 1 mln ton stanowił wodór niskoemisyjny. Według najnowszych prognoz zapotrzebowanie na wodór niskoemisyjny do 2050 roku ma wzrosnąć do 400 mln ton. W 2022 roku Unia Europejska wyprodukowała 7,5 mln ton wodoru i Polska jest jednym z wiodących producentów tego surowca – Produkcja wynosi około 1,3 mln ton rocznie (ponad 13 proc. w UE), tuż za Niemcami i Holandią.

Dlaczego wodór?

Wodór jest jednym z najbardziej obiecujących źródeł energii Może to odegrać kluczową rolę w transformacji sektora energetycznego. W polskiej gospodarce miałby przede wszystkim pełnić funkcję magazynu energii i umożliwiać szybsze osiągnięcie neutralności klimatycznej. Niezwykle istotna jest także dekarbonizacja energochłonnych sektorów gospodarki, w których procesy elektryfikacji są nieopłacalne ekonomicznie lub wręcz niemożliwe.

Polski plan wodorowy zakłada utworzenie łańcucha wartości obejmującego budowę nowych mocy w odnawialnych źródłach energii (OZE), produkcję i transport wodoru aż do jego dystrybucji i końcowego wykorzystania. Wspierana jest produkcja wodoru niskoemisyjnego i odnawialnego, w przyszłości rozważana jest także produkcja wodoru z wykorzystaniem energii jądrowej.

Polska musi zwiększyć inwestycje w badania nad wodorem, aby dotrzymać kroku rosnącemu znaczeniu tego sektora na arenie międzynarodowej, szczególnie w odniesieniu do elektrolizy z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. W 2022 r. zaledwie 3,1 proc. wydatków publicznych na badania nad energią w Polsce przypadało na technologie wodorowe i ogniwa paliwowe, podczas gdy w pozostałych państwach członkowskich IEA odsetek ten wyniósł ponad 12 proc.

– komentuje Marcelina Pilszyk, analityk Zespołu ds. Energii i Klimatu PIE.

Strategia wodorowa Polski

Przyjęta w 2021 roku strategia wodorowa Polski doskonale wpisuje się w kontekst międzynarodowych i krajowych dokumentów strategicznych. Po pierwsze, jest to zgodne z inicjatywami Unii Europejskiej, takimi jak unijna strategia wodorowa i Europejski Zielony Ład. Ponadto nawiązuje do międzynarodowych porozumień klimatycznych, w tym Porozumienia paryskiego, które zobowiązuje Polskę do podjęcia działań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych.

READ  To czerwona flaga nr 1 dla byłych rekruterów Google w CV. "Nie ma szans..."

W ramach strategii narodowych strategia wodorowa Polski doskonale wpisuje się w założenia „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą roku 2030)”. W szczególności Wspiera cele zrównoważonego wzrostu gospodarczego opartego na wiedzy, innowacjach i doskonałości organizacyjnej.

W kontekście międzynarodowym Szczególny nacisk położony jest na dekarbonizację gospodarki i wykorzystanie niskoemisyjnego, a zwłaszcza odnawialnego wodoruStrategia Polski przewiduje precyzyjną klasyfikację wodoru na podstawie poziomów emisyjności jego produkcji, zgodnie ze światowymi trendami i standardami zrównoważonego rozwoju.

Strategia obejmuje sześć celów które dotyczą trzech kluczowych obszarów zastosowań końcowych: energii, przemysłu i transportu.

Główne cele:

  1. Wdrażanie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie.
  2. Wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie.
  3. Wspieranie dekarbonizacji przemysłu.
  4. Produkcja wodoru w nowych zakładach.
  5. Efektywny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru.
  6. Tworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

Cele polskiej strategii wodorowej

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość bazowa

Bramka

Moc zainstalowana instalacji do produkcji niskoemisyjnego wodoru

MW

0

2000

Liczba dolin wodorowych

numer

0

5

Liczba użytkowanych autobusów wodorowych

numer

0

1000

Liczba stacji tankowania wodoru

numer

0

>32

Zawarcie umów na budowę gospodarki wodorowej

numer

0

1

Tworzenie ekosystemu innowacji Dolin Wodorowych

numer

0

1

Utworzenie centrów technologii wodorowych

numer

0

1

Źródło: CIASTO Badanie oparte na strategii wodorowej Polski

Doliny wodorowe

Podstawą polskiej strategii wodorowej jest rozwój Ekosystemu Innowacji Doliny Wodoru, w którym każda dolina ma być skupieniem jak największej liczby elementów łańcucha wartości gospodarki wodorowej w określonej lokalizacji. Doliny wodorowe mają doprowadzić do samowystarczalności systemu gospodarki wodorowej. Jednak do efektywnego funkcjonowania konieczne jest wykształcenie wykwalifikowanych specjalistów, którzy mogą pracować w tej dynamicznie rozwijającej się branży.

Wzmocnienie umiejętności w zakresie gospodarki wodorowej powinno być realizowane poprzez ścisłą współpracę z uczelniami. Ponadto planowane jest wprowadzenie programów wsparcia mających na celu przekwalifikowanie pracowników obszarów górniczych w celu dostosowania ich umiejętności do potrzeb sektora wodorowego. Rząd zamierza także inicjować kampanie edukacyjne podnoszące świadomość społeczną na temat technologii związanych z wodorem.

READ  PS4 i PS5 otrzymają ekskluzywny tryb Call of Duty: Black Ops Zombies w okresie zimnej wojny

Długoterminowy, Strategia wodorowa Polski może przynieść korzyści nie tylko gospodarce kraju, ale także środowisku. Wprowadzając wodór do miksu energetycznego, Polska może uniezależnić się energetycznie, ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i przyczynić się do światowych wysiłków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Doliny wodorowe w Polsce

Źródło: opracowanie PIE na podstawie danych IDA

Podsumowując, Strategia wodorowa Polski to ambitny plan które dzięki połączeniu zasobów naturalnych, innowacji technologicznych i współpracy międzynarodowej mogą pomóc w stworzeniu zielonej, zrównoważonej przyszłości dla kraju i przyczynić się do globalnej transformacji energetycznej.

Źródło: Byłoby miło, gdyby tak było. Opieka i moja strategia – Polski Instytut Ekonomiczny

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *