Connect with us

Najważniejsze wiadomości

Polska 2022 – Analiza – IEA

Published

on

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) regularnie przeprowadza dogłębne wzajemne oceny polityki energetycznej krajów członkowskich. Proces ten wspiera rozwój polityki energetycznej i promuje wymianę najlepszych międzynarodowych praktyk i doświadczeń w celu zapewnienia bezpiecznego i przystępnego cenowo przejścia na czystą energię.

Polityka energetyczna Polski ma na celu dekarbonizację dostaw energii poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie energetyki jądrowej, zasilenie transportu energią elektryczną oraz zwiększenie efektywności energetycznej w całej gospodarce. Kluczowym aspektem polskiej polityki energetycznej jest zmniejszanie zależności od węgla, zwłaszcza w energetyce i ogrzewaniu budynków. W polityce kładzie się silny nacisk na bezpieczeństwo energetyczne i zapewnienie sprawiedliwej transformacji, która zapewnia dostęp do energii po przystępnych cenach i chroni wrażliwych konsumentów, jednocześnie promując wzrost gospodarczy.

Polska poczyniła znaczne postępy w transformacji energetycznej. Posiada jeden z najszybciej rozwijających się rynków rozproszonej fotowoltaiki w Europie i opracowała silny program mający na celu przyspieszenie wdrażania morskiej energii wiatrowej. Polska podjęła również ważne kroki w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego, takie jak: B. Dywersyfikacja importu energii z Rosji. Jednak w miksie energetycznym kraju nadal dominują paliwa kopalne. Wszystkie sektory mają jeszcze wiele do zrobienia, aby osiągnąć cele związane ze zwiększeniem udziału energii odnawialnej, zmniejszeniem zapotrzebowania na energię i redukcją emisji.

W niniejszym raporcie MAE przedstawia szereg zaleceń dotyczących polityki energetycznej, które mają pomóc Polsce w płynnym przejściu na wydajny i elastyczny niskoemisyjny system energetyczny.

READ  Powstaje NYX Hotel by Leonardo - Hospitality Net
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.