Connect with us

Gospodarka

Narodowy Bank Polski pozostawia stopy procentowe na niezmienionym poziomie; Sytuacja gospodarcza słaba

Published

on

Narodowy Bank Polski pozostawia stopy procentowe na niezmienionym poziomie;  Sytuacja gospodarcza słaba
Rada Polityki Pieniężnej Polskiego Banku Centralnego (NBP) podjęła niedawno decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie ze względu na utrzymującą się słabą sytuację gospodarczą i utrzymujący się spadek inflacji.

Referencyjna stopa procentowa pozostaje na poziomie 5,75 proc., stopa lombardowa na poziomie 6,25 proc., stopa depozytowa na poziomie 5,25 proc., stopa redyskonta weksla na poziomie 5,80 proc., a stopa dyskontowa na poziomie 5,85 proc. – wynika z komunikatu NBP.

Rada Polityki Pieniężnej Polskiego Banku Centralnego podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie w związku z utrzymującą się słabą sytuacją gospodarczą i utrzymującym się spadkiem inflacji. Dane wskazują na przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce na początku tego roku. Roczna dynamika sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej była w styczniu i lutym wyraźnie dodatnia.

Rada uważa, że ​​obecny poziom stóp procentowych NBP przyczynia się do osiągnięcia celu inflacyjnego NBP w średnim okresie.

Napływające dane sugerują przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce na początku tego roku.

W styczniu i lutym br. roczne dynamiki sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej były znacząco dodatnie.

Sytuacja na rynku pracy pozostaje dobra, a bezrobocie niskie. Choć liczba pracujących utrzymuje się na wysokim poziomie, w lutym br. zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe niż rok wcześniej. Jednocześnie roczna dynamika wynagrodzeń była wyższa niż na koniec 2023 roku.

Według wstępnych szacunków GUS, inflacja oparta na rocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumenckich (CPI) spadła w marcu br. do 1,9 proc. z 2,8 proc. w lutym. Według szacunków, w marcu inflacja bazowa ponownie znacząco spadła.

Pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego, presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostaje niska, co skutkuje niższą inflacją w kraju w obliczu słabszej sytuacji gospodarczej i spadającej presji inflacyjnej za granicą.

READ  Zwolennicy polskiej opozycji świętują zwycięstwo Solidarności w 1989 roku

Dlatego też oczekuje się, że roczna dynamika CPI w nadchodzących miesiącach będzie kształtować się na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP, jak podano w komunikacie prasowym NBP.

Jeśli ceny energii wzrosną, inflacja może znacznie wzrosnąć w drugiej połowie 2024 r. – stwierdził.

Biuro informacyjne Fibre2Fashion (DS)


Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *