Connect with us

Gospodarka

Ocena Polski. Agencja S&P podjęła decyzję

Published

on

Agencja ratingowa S & P Global Ratings ogłosiła decyzję o pozostawieniu polskiego ratingu bez zmian – podała agencja w komunikacie. S & P potwierdził długoterminowy rating Polski w walutach obcych na poziomie „A-”, a perspektywa ratingu pozostała stabilna. Po recesji na poziomie 3,4% w 2020 r. S & P spodziewa się silnego ożywienia wzrostu gospodarczego w 2021 r.

OBEJRZYJ TVN24 W INTERNECIE

– Agencja podkreśla, że ​​mamy dobrze zdywersyfikowaną gospodarkę, wykwalifikowaną siłę roboczą, bezpieczny poziom długu publicznego i prywatnego oraz ostrożną politykę pieniężną ze stabilnym systemem bankowym. To kolejny sygnał, który pokazuje, że nasza polityka gospodarcza i działania antykryzysowe przynoszą owoce przed wybuchem pandemii – skomentował decyzję agencji minister finansów Tadeusz Kościński.

Prognozy agencji

„Pandemia Covid-19 spowoduje skurczenie się polskiej gospodarki w 2020 roku o 3,4%. Finanse publiczne będą obciążone znacznym impulsem budżetowym i związaną z tym presją wydatkową. Jednocześnie będzie sprzyjać silnemu ożywieniu gospodarczemu w 2021 r. w połączeniu z dużymi funduszami unijnymi Dążąc do konsolidacji budżetu, powinni utrzymać dług publiczny nieco poniżej 60% PKB. Potwierdzamy rating Polski na poziomie A- / A-2 ze stabilną perspektywą ”- czytamy w raporcie.

Agencja spodziewa się ożywienia gospodarczego na poziomie 4,8% w 2021 roku. Wzrost.

W związku z przewidywaną recesją agencja S&P prognozuje deficyt polskiego sektora IRS na poziomie 9,3 proc. Na 2020 rok. PKB, aw 2021 r. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych ma spaść do 5,1%. PKB.

Według S&P dług publiczny netto Polski ma wzrosnąć do 59,9 proc. W 2020 r. PKB i do 62,1% w 2021 roku.

Agencja stwierdziła, że ​​szybki rozwój sytuacji związanej z wirusami utrudnił jej przewidzenie. Agencja spodziewa się, że pandemia koronawirusa pozostanie zagrożeniem do czasu wynalezienia i udostępnienia szczepionki lub skutecznych terapii Covid-19, które mogą być wprowadzone do połowy 2021 roku.

READ  Wojska amerykańskie lądują w Polsce w obliczu rozbudowy wojsk NATO w Europie Wschodniej

„Ujemny dynamizm PKB, choć istotny dla polskiej gospodarki, która od prawie trzech dekad cieszy się nieprzerwanym wzrostem gospodarczym, będzie najniższy w UE. Czynnikiem jest stosunkowo zróżnicowana i konkurencyjna baza eksportowa, która jest mniej zależna od Sektor uzależniony jest od motoryzacji i turystyki oraz stosunkowo rozbudowanego pakietu finansowego, dzięki któremu negatywne skutki pandemii mają być ograniczone ”- czytamy w raporcie.

Kilka czynników

S&P wskazał na kilka czynników, które mogą ograniczać perspektywy wzrostu w dłuższej perspektywie: spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym, znaczącą rolę przedsiębiorstw państwowych, w tym banków, w gospodarce, spadającą wydajność pracy i słabe inwestycje prywatne.

Agencja zakłada, że ​​napięcie na linii Polska-UE będzie trwać, ale Polska będzie nadal dbać o pozostanie we wspólnocie. Agencja stwierdziła jednak, że dalsze tarcia o praworządność w Polsce ograniczą możliwość korzystania przez Polskę z funduszy unijnych.

Agencja nie widzi bezpośrednich zagrożeń dla możliwości dopracowania wydatków z Polski w przyszłym roku.

„Nie spodziewamy się żadnego ryzyka finansowania w 2021 r. Ze względu na swobodny dostęp do rynków, dostępne instrumenty unijne oraz spore bufory gotówkowe Polski w wysokości 5% PKB na 31 sierpnia 2020 r. Uważamy, że płynny kurs walutowy pośrednio wspiera elastyczność finansów publicznych. … i widzimy możliwość finansowania przez państwo głównie w regionie jako główną siłę kredytową ”- napisano.

S & P ocenił zadłużenie zagraniczne netto Polski jako „niezbyt wysokie” i spodziewa się, że pozostanie poniżej 30%. Wpływy na rachunek bieżący.

Ocena sektora finansowego

S & P uważa, że ​​polski sektor finansowy może zaabsorbować szok gospodarczy spowodowany pandemią. Agencja postrzega ten sektor jako ogólnie rentowny, płynny i dobrze skapitalizowany.

„Bezpośrednie zagrożenia dla stabilności finansowej zostały złagodzone przez rządowe środki fiskalne i środki, takie jak zawieszenie wypłaty dywidend bankowych i obniżenie rezerw obowiązkowych. Widzimy jednak, że oczekiwane pogorszenie jakości aktywów bankowych i niskie stopy procentowe zwiększą presję przed pandemią. Rentowność sektora ”- napisano.

READ  Sojusz OECD między Polską a Kolumbią mógłby pomóc w reaktywacji gospodarki kraju

Według agencji S&P, stabilną perspektywę ratingu Polski równoważą ryzyka makroekonomiczne wynikające z epidemii oraz stabilnej równowagi zewnętrznej i finansów publicznych.

Skutki tarcia między UE a Polską

Negatywna presja na rating mogłaby wystąpić, gdyby skutki pandemii osłabiły ożywienie gospodarcze i średniookresowe perspektywy wzrostu, powodując pogorszenie sytuacji fiskalnej państwa, oraz gdyby stwierdzono, że wpływy środków unijnych wynikały z S&P, według S&P tarcia między UE a Polską były mniejsze.

S&P może podwyższyć rating, jeśli polska gospodarka powróci do silnego wzrostu bez tworzenia nierównowagi zewnętrznej po okresowym szoku.

Spośród trzech największych agencji ratingowych Moody’s uzyskała najwyższą ocenę wiarygodności kredytowej Polski – na poziomie „A2”. Rating Polski Fitch i S & P to „A-”, o jeden stopień niższy od agencji Moody’s. Wszystkie oceny są stabilne.

Główne źródło zdjęć: Shutterstock

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.