Dostarczamy HUMANistycznych inspiracji - ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU! Albo od razu polub
Można mieć wpływ w każdym wieku

Można mieć wpływ w każdym wieku

Humanmag

W kilkudziesięciu gminach Polski działają rady seniorów, czyli ciała przedstawicielskie osób starszych w społecznościach lokalnych. Rady są jedną z form włączania osób starszych w procesy decyzyjne jednostek samorządu terytorialnego.

Redakcja Humanmag.pl
12 lipca 2017

  • Skomentuj

 Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym zachęca do powoływania rad seniorów, promowania solidarności międzypokoleniowej i tworzenia warunków do aktywności obywatelskiej. Działalność rad seniorów pozwala na zwiększenie udziału osób starszych i organizacji seniorskich w procesach decyzyjnych bezpośrednio ich dotyczących, w środowisku lokalnym.

Propagowaniem idei rad seniorów oraz ich aktywnym wsparciem zajęło się Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, które od 2014 roku realizuje projekt badawczy zatytułowany „ZOOM na Rady Seniorów”. Projekt realizowany jest we współpracy z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacją na rzecz wspólnot lokalnych „Na miejscu“. Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie istniejących rad seniorów oraz procesu powstawania nowych rad. „Zoom na rady seniorów” to projekt mający na celu wypracowanie modelu współpracy rad seniorów i samorządów o charakterze partycypacyjnym, tj. opartym o realny wpływ osób starszych na lokalne polityki.

W drodze ogólnopolskiego Konkursu „Zoom na rady seniorów. Uniwersytet Obywatelski” wyłoniliśmy 10 partnerstw złożonych z jednostek samorządu terytorialnego i rad seniorów zainteresowanych uczestnictwem w projekcie, podniesieniem umiejętności i kompetencji członków rad seniorów w zakresie partycypacji społecznej i obywatelskiej, działań w partnerstwie i kooperacji, jak również w zakresie tworzenia wielosektorowej lokalnej polityki społecznej oraz opracowaniem i wdrożeniem planu rozwoju rad i współpracy z samorządem w odniesieniu do konkretnego obszaru lokalnej polityki społecznej.

W ramach projektu członkowie rad seniorów i urzędnicy wzięli udział w trzech zjazdach szkoleniowo-warsztatowych, dzięki którym wzmocnili swoje kompetencje we współpracy z samorządem i społecznością lokalną oraz opracowali plany działania partnerstwa angażujące seniorów w tworzenie konkretnych rozwiązań we wskazanych obszarach (dotyczących np. przestrzeni publicznej, oferty instytucji publicznych skierowanych do osób starszych, aktywności obywatelskiej osób starszych, dialogu międzypokoleniowego, utworzenia karty seniora, klubu seniora). Rady seniorów przeprowadziły działania zawarte w stworzonych planach, korzystając ze wsparcia animatorów, socjologów z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” oraz wizyt studyjnych – podsumowuje Maria Klaman, koordynatorka projektu.

Obywatel emeryt
Wnioski z ogólnopolskiego badania „ZOOM na rady seniorów” pozwalają optymistycznie spojrzeć w przyszłość. Rady seniorów przy gminach okazują się bardzo ważną formą włączania osób starszych w działania społeczności lokalnej. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ istnieje wiele modeli aktywizowania osób starszych w Polsce, ale niewiele z nich kładzie nacisk na aktywizację obywatelską tej grupy społecznej. Zapowiedzią zmiany są coraz liczniej powstające i prężnie działające rady seniorów. O rosnącym znaczeniu rad seniorów mówi też Barbara Imiołczyk, współprzewodnicząca komisji ekspertów ds. osób starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich:

- Rady seniorów są szansą na zwiększenie aktywności obywatelskiej przede wszystkim osób starszych. Ale również, o ile rady takie zadania podejmą, na współpracę pokoleń w dialogu obywatelskim. Rola rady seniorów zależeć będzie od otoczenia, w którym rada działa. Ale przede wszystkim od wiedzy, kompetencji, doświadczenia i zainteresowań jej członków. Żeby być partnerami władzy i administracji lokalnej, członkowie rad powinni w pierwszej kolejności zadbać o poszerzenie własnej wiedzy na temat zadań, kompetencji i zasad działania gminy, zasad tworzenia prawa miejscowego, uchwalania budżetu, planu zagospodarowania przestrzennego, tworzenia planów wieloletnich, strategii i innych istotnych dokumentów decydujących o kierunkach rozwoju gminy.

Działanie w radzie seniorów sprzyja też integracji społecznej i kontaktom z przedstawicielami nie tylko własnego pokolenia. Otwierając się na znajomych, sąsiadów i osoby nieznane, warto też korzystać z form aktywności wymyślonych i stosowanych z sukcesem przez innych. Tu pomocna może okazać się publikacja „Rady seniorów w działaniu”, wieńcząca projekt „ZOOM na rady seniorów”. Nie mniej istotną kwestią jest nawiązanie dialogu rady seniorów z innymi grupami wiekowymi, w tym przedstawicielami młodej generacji, którzy pomogą we wspólnych działaniach. Wiedzę młodzieży można wykorzystać choćby w wyszukiwaniu ciekawych informacji w internecie, kontaktach z użyciem poczty elektronicznej lub organizowaniu wspólnej akcji społecznej. Dialog między osobami starszymi a młodzieżą jest również ważną i praktyczną lekcją obywatelskiej aktywności.

Katarzyna Masłowska
Fot. Alicja Szulc / Źródło: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

Używamy ciasteczek, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Klikając jakikolwiek odnośnik na tej stronie wyrażasz zgodę na ustawienie plików cookie.Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz naszą Politykę Cookies.

Tak, zgadzam się